Kategoriler
 
Eser Adı MADDE VE BELLEK  
Yazar / Yazarlar Henri Bergson
Çeviren Işık Ergüden
ISBN 978-975-298-300-7
Sayfa Sayısı 184
Boyut 135 x 210
Fiyat 22,00 TL
 
Felsefe tarihinin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen bu çalışmasında, ruh ve bedenin birliği üzerine geliştirilmiş kadim tartışmaya odaklanıyor Bergson. Théodule Ribot'nun 1881 tarihli çalıması Maladies de la mémoire karşısında yazarın duyduğu tepkinin ürünü sayılan bu büyük eser, yazarın maddesel bir düzeye indirgenmiş anı kavramlaştırmasına duyduğu tepkinin ötesinde, birçok yapıtına temel olacak felsefi düşünüşünün başlıca dayanak noktalarını da gözler önüne serer. Belleğin özünde ruhsal olduğunu savunan Bergson, beynin sadece belleği mevcut edime yönlendirdiğini, bu eylem aracılığıyla anıları şimdiki zamana kazıdığını anlatır. Ruh ve bedeni birbirinden ayırırken Descartes'a özgü "uzamsallık" kavramını "zamansallık" kavramı lehine reddeder. Batı'da felsefe ve sanat dünyasının bir dönemini sarsıcı bir etkiyle biçimlendiren bu büyük düşünürün temel önemdeki bu metni, Dost Kitabevi Yayınları'nın 500. kitabı olarak şimdi Türkçe'de.
 
Maddevebellek.jpg
HENRI (LOUIS) BERGSON (1859-1941)

1927 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen, durağan nitelikleri yok sayarak devinimi, hareketi öne çıkaran, "süreç felsefesi" olarak bilinen anlayışın kurucusu Fransız filozof. Bir Yahudi ailesinden gelmesine karşın tam bir kentli Fransız gibi yetiştirildi. Yüksek Öğretmen Okulu'nda öğrenim gördüğü sırada Yunan ve Roma dönemi klasiklerini tanıdı. Paris, Angers ve Clermont-Ferrand gibi kentlerdeki kimi liselerde felsefe öğretmenliği yaptı ve felsefesinin temel ilkelerini bu dönemde geliştirdi. Essai sur les données immédiates de la conscience (1889) başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. Bilimsel yöntemlerle ölçülen zaman kavramına karşı durée (süre, yaşanan zaman) kavramını geliştirerek dönemin felsefi düşünüşü üzerinde büyük bir etki yarattı. Beden ve ruh ilişkisi üzerine o dönemde başladığı çalışmaları Madde ve Bellek'in ilk kez 1896'da yayınlanmasıyla dil yetisinden psiko-fizyolojiye uzanan bir yelpazede geniş yankılar uyandırdı. 1900 yılında Collége de France'a seçildi. Edebiyattan müziğe kadar sanatın birçok dalında ve birçok çağdaş yaratıcı üzerine başat bir etki yarattı. 1907'de yayınlanan yapıtı L'Evolution créatrice, evrim sürecini devamlı hareket halindeki yaşam atılımı (élan vital) kavramıyla açıkladığı bir başka dönüm noktası oldu. 1915'ten sonra Académie Française'in kırk ölümsüz üyesinden biri olarak onurlandırıldı. 1932 yılında son büyük başyapıtı Les deux sources de la morale et de la religion yayınlandı. Bu büyük yapıtında, bir taraftan zihinsel bir ahlak anlayışını, öbür taraftan Hıristiyan azizlerinde kişileşen mistik ahlak kavrayışını çözümlerken, dine özgü tek işlevin bir tür fonction fabulatrice (masalsı işlev) olduğu savıyla yaklaşımını bağımlı, adanmış yorum ölçütlerinin ötesine taşıyordu. Bergson'un yarattığı çok yönlü etki, Batı felsefe ve sanat sahnesinde uzun süre varlığını korumuştur.


İçindekiler

Yedinci Baskıya Önsöz

1. Tasarımın İmgeleri Ayıklamasına Dair: Bedenin İşlevi
2. İmgelerin Tanınmasına Dair: Bellek ve Beyin
3. İmgelerin Hayatta Kalışına Dair: Bellek ve Tin
4. İmgelerin Sınırlandırılması ve Sabitlenmesi:
    Algı ve Madde - Ruh ve Beden

Özet ve Sonuç

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar


Web Tasarım: AdaNET