Kategoriler
 
Eser Adı VAROLMA DİRENCİ VE ÖZERKLİK   3. BASKI
Yazar / Yazarlar Cemal Bâli Akal
Çeviren
ISBN 978-975-298-145-4
Sayfa Sayısı 282
Boyut 13,5 x 21 cm
Fiyat 35,00 TL
 
Bir Hak Kuramı İçin Spinoza'yla Spinoza dini önderliğe, etnik yapılanmaya, cemaat baskısına, ahlak hocalarına ve kurtarıcılara, azınlık ya da çoğunluk hakimiyetine, seçkinci ya da popülist yönetime, hatta toplumdan ayrılmış bir yönetim fikrine karşıdır. Toplumun, mümkün olan en yaygın biçimde, kendi kendine düzenlenmesini ister. Alternatifi bulunmayan tabii bir rejim olarak Demokrasi'yi, sınırsız bir çeşitlilik içinde eşitlenmiş insanların düşünsel ve bedensel özerklikleri üstüne oturur. Kişisel özerklik alanıyla Yasal alanı kesin olarak ayırır. Varolma Direnci'yle özdeşleşen tekil ve gerçek bir Güç'ü/ Hak'kı dokunulmaz kılar. Herhangi bir insanı,kökenini, konumunu, inancını, hayat biçimini, bedenini bir başka tercih edilir olmaktan çıkarır. Örnek modelleri, değer birlikteliklerini, üstünlük iddialarını yıkar. Her türlü merkezin hakimiyetini saçmalığın hakimiyeti sayar. Düşünceyi ve bedeni, tüm ayrımcılıkları anlamsızlaştıracak sınırsız bir dolaşıma, evrensel bir iletişime açar. Ve XVII. yüzyıldan bu yana, ölçünün, sadeliğin, alçakgönüllülüğün, hoşgörünün, açık fikirliliğin ve kayıtsız şartsız ifade özgürlüğünün Barış'a götürdüğünü tekrarlar durur.
 
VarolmaDirencib.jpg

CEMAL BALİ AKAL

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesidir. Sivil Toplumun Tanrısı (1990), Yasa ve Kılıç (1991) ve Siyasi İktidarın Cinsiyeti (1994) adlı kitaplarını İktidarın Üç Yüzü'nde (Dost Kitabevi Yayınları,1998,2003) bir araya getiren Akal'ın Modern Düşüncenin Doğuşu (Dost Kitabevi Yayınları,1997,2003), Özgürlüğün Geleceği Yoktur (Dost Kitabevi Yayınları,2004) adlı iki kitabıyla, Devlet Kuramı (Dost Kitabevi Yayınları,2000) adlı bir derlemesi de yayımlanmıştır.

İçindekiler

Giriş

1. Birleşik Eyaletler ve Spinoza
(Açık Toplum- Cemaat çatışması)
- Açıklamalar 1

2. Modernite Eleştirisinde Benzerlik ve Farklılık
(Machiavelli'den Spinoza ve Nietzsche'ye)
- Açıklamalar 2

3. Din, İnanç, İfade Özgürlüğü Karşıtlıkları
( Bir Modern Olarak Spinoza)
- Açıklamalar 3

4. Seçkinciliğe Karşı Demokrasi
( Spinoza'da Bilge Tanımı)
- Açıklamalar 4

5. Hak ve Haysiyet
( Tutkular Üstüne İnşa Edilen Özgürlükler)
- Açıklamalar 5

6. Hukuka Karşı Haklar
( Spinoza'da yerellik/evrensellik Sorunu)
- Açıklamalar 6

7. İletişim Hakkından Evrensel Yurttaşlık Hakkına
( Vittoria'dan Spinoza'ya)
- Açıklamalar 7

Kaynakça
Açıklamalar İçin Dizin
Dizin
 
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar


Web Tasarım: AdaNET