Kategoriler
 
Eser Adı BİLİM FELSEFESİ  
Yazar / Yazarlar Dominique Lecourt
Çeviren Işık Ergüden
ISBN 978-975-298-213-1
Sayfa Sayısı 144
Boyut 115 x 165
Fiyat 13,00 TL
 
Bilim alanındaki güncel gelişmeleri çevreleyen duyguların çiftanlamlılığı ve bilimsel uygulamaların gittikçe artan etkisi derin bir felsefi düşünmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bilime duyulan sorgusuz sualsiz bir bağlılıkla teknik tahakkümün yarattığı sınırsız kaygı arasında bir orta yol bulunabilir mi? XIX. yüzyıldaki Sanayi Devrimi'nden bu yana bilimin salt teknik ve/veya deneysel bir uygulama alanı ya da saha bilgisi olmayıp felsefi öncüllere dayandırılması gerektiği fikri iyice yerleşmiştir. Bu kitap da bilimsel düşünme ve uygulama yöntemlerinin varlığını ve etkisini bu bağlamda inceliyor.
Kültür Kitaplığı: 29; Felsefe: 5
 
BilimFelKapCrv.jpg
DOMINIQUE LECOURT

Paris VII Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Dominique Lecourt, bilim ve eğitim felsefesi üzerine dersler vermektedir.


İçindekiler


Giriş

I. Bölüm - Felsefede Bilimler
II. Bölüm - Bilimler Felsefesinin Başlangıçları
III. Bölüm - "Epistemoloji" Kelimesi
IV. Bölüm - Fetihçi Bir Felsefe: Auguste Comte
V. Bölüm - Bir Kriz Felsefesi: Ernst Mach
VI. Bölüm - Bilimsel Bir Felsefe mi?
VII. Bölüm - Wittgenstein Mantıkçı Olguculuğuna Karşı: Bir yanlış Anlama
VIII. Bölüm - Amerika'daki Viyana: Carnap'tan Quine'e
IX. Bölüm - Tümevarım Sorunu
X. Bölüm - Tahminden İzdüşüme: Goodman
XI. Bölüm - Epistemolojiyi Benimseli miyiz?
XII. Bölüm - Bilim Felsefesinden Düşünce Bilimine
XIII. Bölüm - Mantık mı, Bilimlerin Yöntembilimi mi?
XIV. Bölüm - İnceltilmiş Yöntembilim: Lakatos
XV.  Bölüm - Sorgulanan Yöntembilim: Feyerabend
XVI. Bölüm - Tarihsel Gereklilik: Hanson ve Toulmin
XVII.Bölüm - Kuhn ve Sosyolojik Teşebbüs
XVIII Bölüm - Bir Fransız Geleneği
XIX.  Bölüm - Genetik Bir Epistemoloji: Jean Piaget
XX.   Bölüm - Biyolojinin Felsefesi ve Biyolojik Felsefe
XXI.  Bölüm - Sonunda Mümkün Olan Bir Buluşma
XXII. Bölüm - Bilimlerde Felsefe

Kaynakça
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET