Kategoriler
 
Eser Adı AVRUPA TARİHİNDEN KESİTLER- I (1494-1789)   7. BASKI
Yazar / Yazarlar Stephen J. Lee
Çeviren Ertürk Demirel
ISBN 978-975-298-017-4
Sayfa Sayısı 295
Boyut 13,5 x 21 cm
Fiyat 33,00 TL
 
Rönesans’tan Fransız Devrimi’ne uzanan bir süreçte, Avrupa’daki tarihsel gelişmeleri kapsayan bütünlüklü bir inceleme kitabı. Tarihsel akışın en can alıcı kesitleri üzerine kaleme alınmış açıklayıcı ve özlü çözümlemeler. Temel başvuru kitaplarından oluşan tamamlayıcı bir kaynakça, özellikle öğrencilere yardımcı olmak için tasarlanmış, tarafsız bir bakış açısının öne çıktığı nesnel bir bölümleme. Geniş bir tarih aralığında temel kaynakların eksikliğini hisseden herkesin ihtiyaç duyacağı önemli bir çalışma.
 
Avrupa-Tarihi-1-(7.-Baski)-Crv.jpg
STEPHEN J. LEE

Avrupa tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Stephen J. Lee, Bromsgrove School Tarih Bölümü’nün başkanlığını yapıyor. Yazarın ilgiyle karşılanan diğer kitapları arasında The European Dictatorship 1918-1945 ve The Thirty Years War sayılabilir.


İçindekiler

Giriş

1. Rönesans Hümanizmi
2. Reformasyon’un Artalanı
3. 1517-1555 Yılları Arasında Almanya’da Lutherciliğin Yayılmasında Etkili Olan Siyasal Faktörler
4. Calvinciliğin Yayılışı ve Önemi
5. Calvincilik ve Cizvitler
6. Karşı Reform Hareketi
7. İspanya’nın Siyasal Gelişimi 1474-1598
8. İtalyan Savaşları ve Habsburg-Valois Çatışması 1494-1559
9. II. Felipe’nin Dış Siyaseti
10. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1566’ya Kadarki Gelişimi
11. Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Sürecine Girişi 1566-1699
12. 1500-1800 Yılları Arasında Avrupa’daki Nüfus Artışı
13. Kutsal Roma İmparatorluğu 1493-1618
14. Otuz Yıl Savaşlarının Nedenleri
15. Otuz Yıl Savaşlarının Almanya Üzerindeki Etkileri
16. Vestfalya Antlaşması’nın Önemi
17. İspanyol ve Portekiz İmparatorlukları
18. Onaltıncı Yüzyılda ve Onyedinci Yüzyılın Başlarında İspanyol İmparatorluğu’nun İspanya’nın İktisadi Yapısı Üzerindeki Etkisi
19. Büyük Bir Güç Olarak İsveç 1611-1721
20. Onyedinci Yüzyılda Felemenk Cumhuriyeti
21. Kardinal Richelieu Yönetimi Altında Fransa
22. XIV. Louis Dönemi’nde Fransa
23. Onyedinci Yüzyılda Fransız Dış Siyaseti
24. Büyük Elektörün Reformları
25. Onsekizinci Yüzyılda Prusya Bürokrasisi’nin Gelişimi
26. Prusya’nın Dış Siyaseti 1740-1786
27. Büyük Petro’nun Reformları
28. Büyük Yekaterina Dönemi’nde Rusya
29. Onsekizinci Yüzyılda Rus Dış Siyaseti
30. Maria Theresa Dönemi’nde Avusturya
31. II. Joseph Dönemi’nde Avusturya
32. Akıl Çağı
33. Aydınlanmış Despotizm: Genel Bir Bakış
34. Kral Naipliği ve Kardinal Fleury Dönemi’nde Fransa 1715-1743
35. XV. Louis ve XVI. Louis Dönemlerinde Fransa
36. Onsekizinci Yüzyılda Fransız Dış Siyaseti

Kaynakça

Haritalar
1700’den Önce Osmanlı İmparatorluğu
1648’den Önce Kutsal Roma İmparatorluğu
Onaltıncı Yüzyılda İspanya ve Portekiz İmparatorlukları
Onyedinci Yüzyılda Felemenk Cumhuriyeti
Brandenburg-Prusya’nın Gelişmesi
1738’de Avusturya İmparatorluğu

Şekiller
Onaltıncı Yüzyılda İspanyol Konsilleri
İspanya’ya Hazine Akışı
Onsekizinci Yüzyılda Prusya Bürokrasisi

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET