Kategoriler
» Felsefe   » BARTHES   
 
Eser Adı BARTHES  
Yazar / Yazarlar Jonathan Culler
Çeviren Hakan Gür
ISBN 978-975-298-353-3
Sayfa Sayısı 174
Boyut 115 x 165
Fiyat 15,00 TL
 
"Yazın Bilimi"nin anahtarlarını tanımlayan bir yapısalcı, göstergebilimin yorulmak bilmez öncüsü, insanların yaşadıkları dünyayı kavranabilir kılarken kullandığı kodların becerikli şifre kırıcısı. Barthes için üretilmiş tanımlamalar şaşırtıcı bir çeşitlilik gösterir. Yirminci yüzyıl felsefe sahnesine yön veren düşünürlerden biri olduğu kuşku götürmeyen Barthes, düşün dünyasına kattığı ayrıcalıklı vurgunun tüm renkliliği içinde ele alınıyor. Yazın kuramının Anglo-sakson dünyasındaki başlıca temsilcilerinden Culler, izlediği yörüngenin tüm sapaklarında takip ediyor bu çok yönlü düşünürü. Kültür Kitaplığı: 80; Felsefe: 16
 
080-BarthesCrv.jpg
JONATHAN CULLER

Cornell Üniversitesi'nde İngilizce ve karşılaştırmalı edebiyat profesörüdür.


İçindekiler

Bu Baskıya Önsöz

I. Bölüm - Çok Yönlü İnsan
II. Bölüm - Yazın Tarihçesi
III. Bölüm - Mitoloji Uzmanı
IV. Bölüm - Eleştirmen
V. Bölüm - Polemikçi
VI. Bölüm - Göstergebilimci
VII. Bölüm - Yapısalcı
VIII. Bölüm - Hazcı
IX. Bölüm - Yazar
X. Bölüm - Yazın İnsanı
XI. Bölüm - Barthes'in Ardından Barthes

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar


Web Tasarım: AdaNET