Kategoriler
 
Eser Adı KÜRESELLEŞME VE EŞİTSİZLİK   2. BASKI
Yazar / Yazarlar Luciano Gallino
Çeviren Durdu Kundakçı
ISBN 978-975-298-321-2
Sayfa Sayısı 104
Boyut 135 x 210
Fiyat 12,50 TL
 
Pazarın bir inak değil, yalnızca sosyal bir kurum olduğu gerçeğinden hareket ediyor Gallino. Küreselleşen dünyada sadece mal mübadelesini, para değiş tokuşunu yeniden tanımlamakla kalmayan, bunun yanında insan ilişkilerinden etik değerlere dek kapsamlı bir dönüşümün yolunu açan pazar ekonomisini sosyolojik bir gözle okuyor. Teknolojinin ve finans havuzlarının otomatizmine teslim edilmiş bir dünyanın sakinlerini bekleyen akıbeti mevcut fiziksel yapının gerçekliği içinde ele alan bu çalışma, kürselleşmeyi bir de ona karşı üretilmiş direnç odaklarının haikati içinde değerlendirmek amacında. Küreselleşmenin doğurduğu eşitsizliklerle ortak bir insanlık ukdesince tanımlanagelen kalkınma hedefleri arasındaki uçurum bu çalışmanın merkezinde yer alıyor. Gallino'nun savları yeni binyılın küresel pazar ekonomisine dair kilit önemdeki açmazları uzgörüyle ve derinlikle çözümlüyor.
 
KureselEsitsizlik.jpg
LUCIANO GALLINO

Torino Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri veren Gallino, sosyal bilimler temelindeki epistemolojik sorunlar konusunda kaleme aldığı yapıtlarla tanınmaktadır. İktisat ve çalışma sosyolojisi alanında da ürünler veren ve İtalya'nın önde gelen sosyologlarından biri olan Gallino'nun diğer eserleri arasında L'incerta alleanza (1992), Se tre milioni vi sembra pochi (1998) ve L'impresa responsabile. Un'intervista su Adriano Olivetti (2001) sayılabilir.


İçindekiler

I. Pazar: Devlet Kurumu
1. Pazarın Toplumsal Yapısı
2. Bilgilendirme Sistemi ve Toplumsal Düzenleyici Olarak Pazar
3. Teknoloji Etmeni: Pazar Yerinden Siber-Pazara
4. Pazar ve Pazarlar: Küreselleşme ve Yerelleşme
5. Devlet, Egemenlik ve Pazar
6. İş Pazarı ve Toplumsal Katmanlaşma
7. Başvuru Gruplarının Küreselleşmesi ve Göçler

II. Küreselleşen Dünyada Eşitsizliklerin Katmanlaşması
1. Toplumsal Katmanlaşma, Eşitsizlikler Sistemi
2. Katmanlaşma Nasıl Ölçülür?
3. Neden Toplumlar Eşit Olmayan Katmanlardan Oluşur?
4. Küreselleşen Dünyada Eşitsizlikler Artıyor
5. Farklı Katmanları Oluşturan Bireylerin Yer Değiştirmesi:
    Toplumsal Hareketlilik
6. Toplumsal Katmanlaşma, Marjinallik ve Dışlama
7. Ortak Katmanlaşma Betimlemeleri

III. Küreselleşme, İş, Gelişme: Sapkın Etkilerden "Governance"a mı?
1. Küreselleşmenin Güven Mektubu: Bir Gerçekleşme
2. Küreselleşmeyi Yönetmek İçin BM'nin Önerileri
3. Etkili Bir "Global Governance" İçin Bazı Hedefler
4. İnsani Yüzlü Bir Küreselleşe İçin Alttan Gelen Girişimler

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET