Kategoriler
 
Eser Adı TUTUNAMAYANLAR VE HUKUK  
Yazar / Yazarlar Şebnem Gökçeoğlu Balcı
Çeviren
ISBN 978-975-298-292-5
Sayfa Sayısı 165
Boyut 135 x 210
Fiyat 12,00 TL
 
Yirmi birinci yüzyıl tüm kavram ve kurumların köklü bir şekilde dönüşüme uğradığı bir yüzyıldır. Bu dönüşümden elbetteki sosyal koruma hukuku da etkilenmektedir. Örnek vermek gerekirse, çalışmak istediği halde iş bulamayan kitlelerin varlığı karşısında hala klasik anlamıyla çalışma hakkı ve ödevinden söz etmek olanaklı mıdır? Yoksulları tembellikle suçlamak ne kadar gerçekçidir? İşsizlik gerçeği bağlamında, hala mesleki anlayışa dayalı sosyal güvenlik sistemleri yoksulluk sorunu karşısında işlevsel olabilir mi? Çalışma hakkına ilişkin bu sorular, dayanışmaya ilişkin bir dizi soruyu da beraberinde getirmektedir. Çalışanlarla çalışmayanlar arasındaki dayanışma hangi etik değerler üzerine inşa edilecektir? Nasıl bir toplum sözleşmesi düşünülmeli ki, toplumda en avantajlı durumda olanlar, en avantajsız olanlarla dayanışma içinde olmayı kabullensin? Bu sorular çerçevesinde toplumda en az avantajlıları kapsayabilecek yeni bir refah devleti ve sosyal hak kavramına ihtiyaç vardır. Güvenceli asgari gelir kurumunun hukuk sistemlerine girişi bu yöndeki bir arayışın ürünüdür.
 
Tutunamayanlar01.jpg
ŞEBNEM GÖKÇEOĞLU BALCI

1965'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktor unvanını aldı. Değişik dönemlerde aldığı burslarla Paris X Nanterre ve Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de araştırmalarda bulundu. Halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir.


İçindekiler

Önsöz
Kısaltmalar
Giriş
1. Refah Devletinin Kurucu Unsurları
2. Refah Devletinin Felsefi Krizi
3. Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Korunma Hakkı
Sonuç
Kaynakça

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET