Kategoriler
 
Eser Adı YAZIN KURAMI  
Yazar / Yazarlar Jonathan Culler
Çeviren Hakan Gür
ISBN 978-975-298-288-8
Sayfa Sayısı 192
Boyut 115 x 165
Fiyat 17,00 TL
 
Bir taraftan toplum ve kültür araştırmalarının son çeyrek yüzyılını biçimlendirdiği kabul edilen yazın kuramı, bir taraftan da gelenek ve hakikatin üzerinde durduğu temelleri sarsmakla eleştirilmektedir. Kültür ürünlerinin politik ve psikolojik içerimlerine ilişkin kuşkuyu körükleyerek büyük sanat yapıtlarına duyulan derin hayranlığı sarstığı düşünülür. Bu inceleme, yerleşmiş kanı ve kurumlardan çok, kuramsal düşünüşün temel öncülleriyle ilgili bir genel taslak dahilinde yazın kuramının işleyişi ve varlık sebeplerini açınlıyor. Klasik ve çağdaş edebiyat üzerine zihin açıcı bir deneme. Kültür Kitaplığı: 60; Edebiyat: 6
 
060-Yazin.jpg
JONATHAN CULLER

Cornell Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat ve İngilizce profesörüdür.


İçindekiler


Önsöz
Teşekkür

I. Bölüm - Kuram Nedir?
II. Bölüm - Yazın Nedir ve Bir Önemi Var mı?
III. Bölüm - Yazın ve Kültürel Çalışmalar
IV. Bölüm - Dil, Anlam ve Yorum
V. Bölüm - Ussözlülük, Şiir Sanatı ve Şiir
VI. Bölüm - Anlatı
VII. Bölüm - Gerçekleştirici Dil
VIII. Bölüm - Kimlik, Özdeşleşme ve Özne

Ek: Kuramsal Ekoller ve Hareketler

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET