Kategoriler
 
Eser Adı DEMOKRASİ İÇİNDE DİN  
Yazar / Yazarlar Marcel Gauchet
Çeviren M. Emin Özcan
ISBN 978-975-8457-48-9
Sayfa Sayısı 110
Boyut 135 x 210
Fiyat 8,33 TL
 
Gauchet modernliği nitelemek için kullandığı “dinden çıkış” olgusunu, “laikleşme” terimini kullanarak açıklamaktan kaçınırken “laiklik” sözcüğünün kazandığı “tuhaf” görünümlerin belirlenmesi gerekliliği üzerinde duruyor: Gauchet bu kitabında dikkatlerimizi bu terimin yeniden tanımlanışı sırasında demokrasi ideallerinin ve uygulamalarının geçirebileceği değişimlere çekiyor.
 
demokrasiicindedin.jpg
MARCEL GAUCHET (1946)

Son yılların en önemli siyaset felsefecilerinden olan Marcel Gauchet, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de modern dönemde Batı’da siyasal öznenin oluşumu üzerine dersler vermektedir. Gauchet çalışmalarını üç farklı düzlemde götürür: Felsefe, tarih ve psikanaliz. Bireyselleşme sürecinde toplumların yapılarında görülen değişikliklerden yola çıkan Gauchet, dinsel alandaki yapısal dönüşümleri esas inceleme alanı olarak seçer. 70’li yıllarda Cornelius Castoriadis, Claude Lefort ve Pierre Clastres’la birlikte Libre dergisini kuran yazar, 1980’de Pierre Nora ile birlikte Le Débat dergisini yönetmeye başlamıştır. İlk kitabı 1980’de Gladys Swain ile birlikte yazdığı ve akıl hastalıkları kurumları ile demokratik devrim olarak adlandırdığı süreç üzerine olan La Pratique de l’Esprit Humain’dir (Gallimard). İkinci kitabı ise, sosyal bilimler dünyasında büyük tartışmalara yolaçan Le Désenchantement du Monde (Gallimard, 1985): Bu kitapta Gauchet din dediğimiz olgunun siyasal açıdan bir tarihini çizer. Daha sonra Fransız Devrimi ve insan hakları üzerine iki temel kitap yayımlayan Gauchet (La Révolution des Droits de l’Homme, Gallimard, 1989; La Révolution des Pouvoirs, Gallimard, 1995), yazılarını ise L’Inconscient Cérébral (Seuil, 1992) başlıklı kitapta toplamıştır. Halen siyasal öznenin ruhsal durumlarını yaratan toplumsal koşullar ile bu koşulları biçimlendiren bireylerin siyasal ilişkileri üzerine çalışmaktadır: Tüm bu süreçlerde dinselliğin payının ne olduğunu, nasıl dönüştüğünü görmeye çalışarak.


İçindekiler

Fransa Tarihinde Bir Kopma

Yer ve Zaman

Din, Devlet, Laiklik
- Mutlakiyetçi boyuneğiş
- Cumhuriyetçi ayrılık
- Özerklik siyaseti

Demokratik Tarafsızlık
- Liberal akım
- Kamusal ve özel

Sivil Toplumun Kutsanması
- Bireyin anlamı
- Hakların işlevi
- Pazar toplumu

Kimlikler Çağı
- İç ve dış
- Hoşgörüden çoğulculuğa
- Tanıma siyaseti

Bir İnanç Devrimi

Kimlikler Demokrasisinin Sınırları
- Temsil etmek
- Devlet ve farklılık
- Ayrım ve usul
- Elimizden kaçan

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET