Kategoriler
 
Eser Adı LİBERALİZMİN İKİ YÜZÜ  
Yazar / Yazarlar John Gray
Çeviren Koray Değirmenci
ISBN 978-975-298-093-7
Sayfa Sayısı 143
Boyut 135 x 210
Fiyat 9,26 TL
 
Büyük bir yankı uyandıran bu yapıtında, John Gray, liberal düşüncenin birbiriyle bağdaşmaz iki felsefesi olduğundan söz ediyor. Bir taraftan, liberalizm, evrensel ve akılcı bir oydaşma kuramı; diğer yandan, farklı rejim ve yaşam biçimlerinin bir arada var olabilmesinin olanaklarını araştıran barışçıl bir ortak yaşam tasarısı. Liberalizmin ilk işleviyle tümüyle anakronik bir yapıya büründüğünü savlayan Gray, liberalizmin geleceğini de Hobbes'un düşüncesinin izleğinde buluyor. Liberal hoşgörü ve değer çoğulculuğu üzerine kaleme alınmış temel önemde bir inceleme.
 
liberalkap.jpg
JOHN GRAY

Savaş sonrası dönemin en önemli ve en etkin Britanyalı düşünürlerinden John Gray, küresel kapitalizm, komünizmin çöküşü ve sanayi sonrası dünyada pazar dinamikleri gibi konularda kaleme aldığı onlarca kitap ve yüzlerce makaleyle son yılların en tartışılan isimlerinden biri. Türkiye’de okurun Sahte Şafak (OM Yayınları, 1999) isimli kitabıyla tanıdığı Gray, London School of Economics’te “Avrupa Düşüncesi” üzerine dersler veriyor ve halen Londra’da yaşıyor. Yazarın diğer önemli eserleri arasında Capitalism and Global Free Markets, Mills Liberalism and Liberalism’s Posterity ve Dost Kitabevi yayınları’nın programında yer alan Postliberalizm sayılabilir.


İçindekiler

Teşekkür

1. Liberal Hoşgörü
2. Çoğul Değerler
3. Rakip Özgürlükler
4. Modus Vivendi

Notlar
Dizin
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET