Kategoriler
 
Eser Adı DİNLER   3. BASKI
Yazar / Yazarlar Paul Poupard
Çeviren Muna Cedden
ISBN 978-975-298-198-4
Sayfa Sayısı 136
Boyut 115 x 165
Fiyat 13,00 TL
 
Müthiş bir çeşitlilik gösteren evrensel nitelikteki din olgusu, binlerce yıldan bu yana, insan düşüncesini hep beslemiş ve dünyayı paylaşan büyük sosyo- kültürel toplulukların en temel konularda kendi kendilerini sürekli sorgulamalarına yol açmıştır. Ortaya koydukları öğretilerin karşılaştırmalı bir yöntemle irdelenmesi yoluyla ilkel insanın kutsallık kavrayışından modern çağın kurumsal din anlayışına dek uzanan bir kesiti irdeliyor bu çalışma. Din olgusunu kökenlerinden başlayarak açınlayan ve din kavramını sahip olduğu ibadet pratiğini aşan bir yaşam biçimi çerçevesinde çözümleyen bu bakış çalışmanın odak noktasını oluşturuyor.
Kültür Kitaplığı: 22; Din- Mitoloji: 3
 
022-DinlerKapCrv.jpg

PAUL POUPARD

Paul Poupard, Papalık Kültür Konseyi’nde görevli bir kardinal ve araştırmacıdır.


İçindekiler

Giriş

I. Bölüm - Dinlerin Keşfi
II. Bölüm - Homo Religiosus
III. Bölüm - Eski Dinler
IV. Bölüm - Asya, Afrika ve Avustralya Dinleri
V. Bölüm - İbrahim’in Soyu

Sonuç- İnsanın Kurtuluşu ve Dinin Geleceği

Kaynakça

 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar


Web Tasarım: AdaNET