Kategoriler
 
Eser Adı ALTI VAROLUŞÇU DÜŞÜNÜR   2. BASKI
Yazar / Yazarlar H. J. Blackham
Çeviren Ekin Uşşaklı
ISBN 978-975-298-202-6
Sayfa Sayısı 166
Boyut 135 x 210
Fiyat 12,00 TL
 
Felsefe tarihinde yarattıkları büyük etkinin yanı sıra, diğer sanatları da biçimleyen altı önemli düşünürü konu alan özlü bir kaynak metin. Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Marcel, Heidegger ve Sartre temelinde gelişen tartışma, varoluşçuluğu, akımın özgül birey tanımını ve diğer disiplinlerle arasındaki karşılıklılık ilişkisi çerçevesinde geçirdiği evrimi, her bir düşünürün kendi felsefi anlayışını belirgin kılan değişkeler izleğinde yorumluyor. Hem akımın hem de sözü edilen filozofların düşünce evrenini kavramayı sağlayan yol gösterici bir çalışma.
 
VaroluscuKapCrv.jpg

H. J. BLACKHAM

İngiliz hümanizminin babası sayılan eylemci, öğretmen, yazar ve filozof H. J. Blackham 31 Mart 1903’te doğdu. Gençliğinde İngiltere’de bir çiftlikte çalıştı. “Hümanizm bir öğretimdir, yaşamın içinde bir eğitimdir ve pratikte bir yardım organizasyonudur” diyen yazar, eğitimini geliştirmek amacıyla birçok hümanist kampanyaya katıldı. Ethical Union’da liderlik yaptı. 1960’larda Ethical Union’ın British Humanist Association’a dönüşmesinde kurucu rol üstlendi ve bu birliğin ilk başkanı oldu. İki yıl süreyle Yorkshire’daki doncaster Grammar School’da İngilizce okuttu. Akademi’den ayrıldıktan sonra felsefeyle ilgilenmeye başladı ve A. J. Ayer, Julian Huxley ve Barbara Wooton gibi önemli entelektüellerle birlikte çalıştı. “Education for Personal Autonomy” ve “Education and Drug Dependence” üzerine yazdığı yazılarda ahlaki eğitimin önemiyle derinden ilgilendi. Fable As literature adlı eseri 1985’te yayımlandı. Journal of Moral Education’ın kurucusudur.

1988 yılında Barbara Smoker, yazarın sekseninci doğumgünü şerefine yazılarından ve alıntılardan oluşan bir kitap derledi ve bu kitap bazı eklemelerle birlikte Blackham’ın yüzüncü doğum yılında (2003) yeniden yayımlandı. Bu sıralar, uzun süre yaşadığı Wye Valley’de (Galler) emekliliğinin tadını çıkarıyor; okuyor, düzenli olarak yazıyor ve sebze yetiştiriyor.


İçindekiler

Önsöz

  1. Soren Kierkegaard (1813-1855)
  2. Friedrich Nietzsche (1844-1900)
  3. Karl Jaspers (1883-1969)
  4. Gabriel Marcel (1889-1973)
  5. Martin Heidegger (1889-1976)
  6. Jean-Paul Sartre (1905- 1980)
  7. Kişisel Varoluş Felsefesi

 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar


Web Tasarım: AdaNET