Kategoriler
 
Eser Adı POST-LİBERALİZM  
Yazar / Yazarlar John Gray
Çeviren Müfit Günay
ISBN 978-975-298-123-2
Sayfa Sayısı 378
Boyut 135 x 210
Fiyat 9,00 TL
 
Düşünceleriyle son yılların en tartışılan siyaset felsefesi kuramcılarından biri olan John Gray'den liberalizmin geleceği ve akıbeti üzerine kaleme alınmış kışkırtıcı ve harekete geçirici bir soruşturma. Post-liberal kuramın içeriğini açıklıkla tanımlamaya çalıştığı bu kitabında, Gray, önce belirli düşünürlerin yapıtlarını liberal siyaset kuramının genel çerçevesi içerisinde irdeliyor; daha sonra,hem liberal hem de sosyalist eğilimleri içine alan bütünlüklü bir kapsamda Batı akademik sınıfının "geleneksel bilgeliğini" eleştiriyor; son olarak, liberalizmin geriye neyin kaldığını sorgulayan Gray, siyaset kuramının özellikle seksenlerin başından itibaren kazandığı yeni yön ve nitelik üzerine, bu yapının fiziksel olanaklılığı çerçevesinde geliştirilmiş yetkin çözümlemelerden biriyle çıkıyor okurun karşısına. Antik Yunan'dan federalistlere, İskoç Aydınlanması'ndan Amerikan anayasacılığına dek tüm klasik ve çağdaş tartışmaların harmanlandığı bir yapıt.
 
Post-LibKap1.jpg
JOHN GRAY

Savaş sonrası dönemin en önemli ve en etkin Britanyalı düşünürlerinden John Gray, küresel kapitalizm, komünizmin çöküşü ve sanayi sonrası dünyada pazar dinamikleri gibi konularda kaleme aldığı onlarca kitap ve yüzlerce makaleyle son yılların en tartışılan isimlerinden biri. Türkiye’de okurun Sahte Şafak (OM Yayınları, 1999) isimli kitabıyla tanıdığı Gray, London School of Economics’te “Avrupa Düşüncesi” üzerine dersler veriyor ve halen Londra’da yaşıyor. Yazarın diğer önemli eserleri arasında Capitalism and Global Free Markets, Mills Liberalism and Liberalism’s Posterity ve Dost Kitabevi Yayınları tarafından, bu kitaptan önce yayınlanan Liberalizmin İki Yüzü sayılabilir.


İçindekiler


I. Düşünürler
1. Hobbes ve Modern Devlet
2. Santayana ve Liberalizmin Eleştirisi
3. Bir Muhafazakar Olarak Hayek
4. Bir Liberal Olarak Oakeshott
5. Buchanan ve Özgürlük
6. Berlin'in Agnostik Liberalizmi

II. Eleştiriler
7. Harabeler Sistemi
8. Glasnost Yanılgısı
9. Marksizmin Aklademik Öyküsü
10. Marksizmde Felsefe, Bilim ve Mit
11. Emekçi Özgürlüksüzlük Üzerine Cohen'e Karşı
12. Totalitarizm, Reform ve Sivil Toplum
13. Batı Marksizmi: İmgeselci Bir Yapısöküm
14. Post-totalitarizm, Sivil Toplum ve Batı Modelinin Sırları
15. Siyasal Güç, Toplumsal Kuram ve Temel Tartışılabilirlik
16. Liberalizm İçin Bir Mezar Yazıtı
17. Tarihin Sonu mu Liberalizmin Sonu mu?

III. Sorular
18. Kültürel Çeşitlilik Politikası
19. Muhafazakarlık, Bireysellik ve Yeni Sağın Siyasal Düşüncesi
20. Liberalizmde Ne Öldü Ne Kaldı?

Notlar
Dizin
 
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET