Kategoriler
 
Eser Adı KÜÇÜK ASYA'NIN BİN YÜZÜ: ANKARA  
Yazar / Yazarlar Suavi Aydın, Kudret Emiroğlu, Ömer Türkoğlu, Ergi Deniz Özsoy
Çeviren
ISBN 978-975-298-173-9
Sayfa Sayısı 720
Boyut 210 x 255
Fiyat 95,00 TL
 
Sınırları içindeki ilk yerleşimlerin Paleolitik döneme tarihlendiği Ankara, Küçük Asya’nın en kadim kültür, ticaret ve uygarlık merkezlerinden biri olarak varlığını sürdürmüştür. Eski görkemli günlerini aradığı uzun bir tarih aralığından sonra, Kurtuluş Savaşı’nı takiben, Orta Anadolu bozkırında genç cumhuriyetin amaç ve ukdelerini temsil eden bir vaha olarak yükselmiştir bir kez daha. Kısır tartışmalara sıkıştırılmış, cumhuriyetin seçkinleri tarafından cumhuriyetin yoktan var ettiği bir model şehre indirgenmiş, hegemonik bir seçkin zümre tarafındansa devleti ve resmiyeti temsil eden “ gri bir şehir” olarak tanımlanmak suretiyle tarihsizleştirilmiş bu önemli merkezin 1990’lı yıllara kadar uzanan öyküsü, ekolojik, jeolojik, toplumsal ve tarihsel bilginin kılavuzluğu ve derinliği içinde yeniden kuruluyor. İçinde bulunduğu coğrafi yapının sunduğu istisnai olanakları tarih boyunca kültürel çeşitlilik ve özgül bir toplumsal örgütlenme içinde özellikli bir kent kimliğine eviren Ankara, siyasi kirlenmeden toprak üzerindeki rant kavgalarına, kırsal hemşehri nepotizminin sözde şehirli bir kast boyunduruğuyla harmanlanarak kurgulandığı İstanbul çıkışlı bir kent partizanlığından bürokratik oligarşinin felç edici etkilerine dek onlarca badirenin orta yerinde, tarihsel varlık koşullarının hala açık olan imkanlarıyla dile geliyor. Ankara’nın DOST’a, DOST’un Ankara’ya armağanı…
 
ankara.jpg
SUAVİ AYDIN, KUDRET EMİROĞLU, ÖMER TÜRKOĞLU, ERGİ D. ÖZSOY

Suavi Aydın 1962 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamladı. Doktorasını aynı üniversitenin antropoloji bölümünden aldı. Halen aynı bölümde öğretim üyesidir. Devlet kuramı, milliyetçilik, etnik gruplar, etno- tarih ve yerleşim tarihi üzerine çalışmaktadır. Yayınlanmış kitapları arasında Modernleşme ve Milliyetçilik ( 1993), Kimlik Sorunu, Ulusallık ve “ Türk Kimliği” (1998), Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet ( Oktay Özel, Kudret Emiroğlu ve Süha Ünsal ile birlikte, 2000) yer almaktadır. 2003 yılında yayınlanan Antropoloji Sözlüğü’nün ( Kudret Emiroğlu ile birlikte) editörü ve yazarlarından olup P. Dolukhonov’un Eski Ortadoğu’da Çevre ve Etnik Yapı ( 1997) başlıklı eserini dilimize çevirmiştir. Çalıştığı alanlara ilişkin çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi’nin yazı kurulundadır.

Kudret Emiroğlu 1956 yılında Trabzon’da doğdu. Kent tarihi, II. Meşrutiyet dönemi, karşılaştırmalı etimoloji konularında makaleleri, Trabzon- Maçka Etimoloji Sözlüğü (1989), Anadolu’da Devrim Günleri (1999), Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet (Oktay Özel, Suavi Aydın ve Süha Ünsal ile birlikte, 2000), Gündelik Hayatımızın Tarihi (2001) isimli kitapları vardır. 2003 yılında yayınlanan Antropoloji Sözlüğü’nün ( Suavi Aydın ile birlikte) editörü ve yazarlarından olup İngilizce’den çevirisini ve Osmanlıca’dan çevrimyazısını yaptığı birçok kitap vardır. Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi’nin yazı kurulundadır.

Ömer Türkoğlu 1962 yılında Ankara’da doğdu. Öğreniminin tamamını burada tamamladı. Kent tarihi ile Türkiye’de yerel yönetimlerin ve merkez- taşra ilişkilerinin tarihsel süreçleri konularında çalışmaktadır. Bir Zamanlar Çankırı (1998), Kastamonu Vilayeti Salnamelerinde Çankırı ( Kengırı) Sancağı (1999), çankırı İl Yıllığı 1999 (1999) isimli kitapları ve birer ekiple hazırladığı Ankara Vilayeti Salnamesi 1325 (1907) ile Adana sanayi Tarihi isimli çalışmaları mevcuttur. Osmanlıca’dan Latin harflerine çevirdiği “ Memleketim Trabzon Mahallem Tekfurçayır” Binbaşı Süleyman Bey’in Manzum Anıları ve Avram Galanti’nin Vatandaş Türkçe Konuş isimli kitapları ve bu konularda birçok makalesi vardır. Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi’nin yazı kurulundadır.

Ergi Deniz Özsoy 1967 yılında Hannover’de ( Almanya) doğdu. Evrimsel biyolog ve genetikçi. Evrimsel ( popülasyon) genetiği, kantitatif genetik ve genomik konularında çalışmaktadır. Evrimsel biyolojiye ilişkin bilim tarihi ve felsefesi ilgi alanıdır; bitki ve hayvan üretiminin biyolojik ve toplumsal tarihiyle ilgilenmektedir. Bu konularda yurt içinde ve dışında yayınlanmış makaleleri vardır. 2003 yılında Kudret Emiroğlu ile Suavi Aydın’ın editörlüğünde yayınlanan Antropoloji Sözlüğü’nün 35 maddesinin yazarıdır. Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi’nin yazı kurulundadır.


İçindekiler

Çerçeve Yazılar
Haritalar Listesi
Kısaltmalar
Önsöz ve Teşekkür

I. Giriş: Coğrafyanın Sunduğu Olanaklara
II.Ankara’nın Kuruluş Efsaneleri
III. Paleolitik’ten Tunç Çağı’na Ankara
IV. Demir Çağı ve Phryg’ler
V. Ankara’nın Klasik Çağı
VI. 4. Yüzyıldan 6. Yüzyıla Hıristiyanlığın Kurumlaşması ve Ankara
VII. 7. Yüzyıl, Araplar ve Anadolu’da Yeni Düzen
VIII.Türkmen Ortaçağı’nda Ankara
IX.Osmanlı Çağı
X.19. Yüzyıl
XI.Kurtuluş Savaşı
XII.Tek Parti Ankara’sı
XIII.Ak Devrimden Darbelere
XIV.Modernizmden Postmodernizme

Sonsöz: Ankara’yı Küçümseyerek Üretilen Yerli Oryantalizmin Sefaleti
Ankara Kronolojis
Kaynakça
Dizin

 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET