Kategoriler
 
Eser Adı FELSEFENİN ÖYKÜSÜ   3. BASKI
Yazar / Yazarlar Bryan Magee
Çeviren Bahadır Sina Şener
ISBN 978-975-8457-04-7
Sayfa Sayısı 240
Boyut 282 x 220 ( Ciltli )
Fiyat 50,93 TL
 
İnsanlığın düşün tarihinin köklerinden günümüz felsefesinin temel taşlarına dek uzanan çok yönlü ve çok renkli bir kitap. Tek bir felsefi dizgenin bağlayıcılığından olduğu kadar, salt kuramsal kitapların çizdiği sınırlardan da bağımsız bir çalışma. Resimler, illüstrasyonlar ve çizimlerle bezeli bir düşünce serüveni. Magee, bu kitabında, tarihöncesi düşünürlerin çalışma ve yaşam disiplinlerinden modern çağın teknolojik belirlenimlerine kadar, özellikli ve kapsayıcı bir bakışla felsefenin ve filozofların az bilinen yönlerine de eğiliyor. Felsefeyle her zaman özdeşleştirilen akademik ölçütlerin ötesinde farklı bir yaklaşım ve insan aklının gizemli serüvenini merak eden herkes için binlerce yıllık bir tarihin kısa ama derinlikli öyküsü.
 
felsefeninoykusu.jpg
BRYAN MAGEE

Profesör Bryan Magee Oxford University’de Tarih, Felsefe, Politika ve Ekonomi dalında eğitim görmüş ve Oxford Union’ın başkanı olmuştur. 1956’da Yale’de felsefe dalındaki öğretim görevini bağımsız bir yazar ve eleştirmen olarak çalışmak üzere bırakmıştır. Profesör Magee, akademik hayatı 1970’te Oxford, Balliol College’da felsefe danışmanı olarak dönmüş; The Times’da düzenli olarak yazarken bir yandan da basın ve yayın sektöründeki çalışmalarını sürdürmüştür. 1984’ten 1994’e kadar Onursal Yardımcı Araştırmacı olduğu London University, King’s College, History of Ideas’da halen Danışman Profesör olarak çalışmaktadır.
Yazdığı pekçok kitaptan bazıları şunlardır: Modern British Philosophy, Popper, The Philosophy of Schopenhauer ve Confessions of a Philosopher. Ayrıca BBC Televizyonu için hazırladığı iki popüler televizyon dizisi Men of Ideas ve The Great Philosophers kitap haline getirilmiştir. 1979’da Royal Television Society tarafından yayıncılık alanındaki başarılı çalışmalarından ötürü gümüş madalya ile ödüllendirilmiştir. Bryan Magee’nin Türkçede yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır. Yeni Düşün Adamları ve Karl Popper’in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı.


İçindekiler


Giriş
Felsefeye Çağrı

YUNAN DÜNYASI
- Sokrates Öncesi
- Platon
- Aristoteles
- Kynikler
- Septikler
- Epikurosçular
- Stoacılar

HIRİSTİYANLIK FELSEFESİ
- Aziz Augustinus
- Ortaçağ Felsefesi

MODERN BİLİMİN BAŞLANGICI
- Kopernik İle Newton Arasında
- Machiavelli
- Francis Bacon
- Hobbes

BÜYÜK AKILCILAR
- Descartes
- Spinoza
- Leibniz

BÜYÜK DENEYCİLER
- Locke
- Berkeley
- Hume
- Burke

DEVRİMCİ FRANSIZ DÜŞÜNÜRLERİ
- Voltaire
- Diderot
- Rousseau

ALMAN FELSEFESİNİN ALTIN YÜZYILI
- Kant
- Schopenhauer
- Doğu ile Batı Arasında Bazı Karşılaştırmalar
- Fichte
- Schelling
- Hegel
- Marx
- Nietzsche

DEMOKRASİ FELSEFESİ
- Faydacılar
- Amerikan Pragmatistleri

20. YÜZYIL FELSEFESİ
- Frege ve Modern Mantık
- Russell ve Analitik Felsefe
- Wittgenstein ve Dilbilim Felsefesi
- Varoluşçuluk
- Bergson ve Son Dönem Fransız Felsefesi
- Popper
- Felsefenin Geleceği

Sözlükçe
Okuma Önerileri
Dizin
Teşekkür
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar


Web Tasarım: AdaNET