Kategoriler
 
Eser Adı DEVLETLER VE EKONOMİK KALKINMA  
Yazar / Yazarlar Linda Weiss John M. Hobson
Çeviren Kıvanç Dündar
ISBN 978-975-7501-87-5
Sayfa Sayısı 18,00 YTL
Boyut 135 x 210
Fiyat 23,00 TL
 
Marksist ve neo-liberal yaklaşımlar kalkınmanın başarıya ulaşmasında dünya ekonomisi ile piyasa mekanizmasının belirleyiciliğini abartırlar ve bunun bir sonucu olarak da, egemen devletlerin ülke içindeki kaynakları harekete geçirmekteki birbirinden farklı özellik ve kapasitelerini küçümserler.
 
devveekonomikkalkinma.jpg
LINDA WEISS & JOHN M. HOBSON

Linda Weiss, Sydney Üniversitesi Yönetimbilimi Bölümü’nde Karşılaştırmalı Siyaset profesörüdür.

John M. Hobson, Sydney Üniversitesi Yönetimbilimi Bölümü’nde Uluslararası İlişkiler okutmanıdır.İçindekiler


Önsöz
1.Giriş
- Çalışmanın İlgi Alanı ve Kapsamı
- Tartışmalar
- Devlet Gücünün Çoklu Boyutları
- Devletçilikten Yeni-Devletçiliğe
- Bölümlere Genel Bir Bakış

I.Avrupa’nın Egemenlik Kurması Sürecinde Devlet Gücü

2.Avrupa’nın Yükselişi I: Devlet-Formasyonu ve Bıraktığı Miras
- Giriş
- Feodal Matrisi Tanımlamak
- Feodal Siyasi Sistem İçerisindeki Çelişkiler
- Feodal Devletin Askeri Gerileyişi
- Devlet-Kurucu Stratejiler: Soyluluğun Yerel Siyasi Gücünün Ele Geçirilmesi
- Güçlü Devletin Ortaya Çıkışı: Britanya
- Sonuç: Çin Aynasında Avrupa
3.Avrkupa’nın Yükselişi II: Onyedinci Yüzyıldan Yirminci Yüzyılın Başlarına Kadar Devlet-Kurma ve Ekonomi-Formasyonu
- Giriş
- Karşılaştırmalı Perspektiften Avrupa ve Çin
- Devletler, Askeri Devrim ve Avrupa Ekonomilerinin Dönüşümü
- Devlet-Formasyonu, Savaş ve Kapitalizm
- Savaş, Devlet Gücü ve Endüstrileşme
- Sonuç: Çin Aynasında Avrupa
4.Avrupa Endüstrileşmesinde Güçlü ve Zayıf Devletler
- Giriş
- Gerschenkron’un Aynasında Çarlığın Endüstrileşmesi
- Despotizm ve Kısmi Endüsztrileşme
- Rus Aynasında Britanya Endüstrileşmesi
- Britanya’da Savaşın Etkisinin Ortaya Konulması: 1700-1850
- Savaş, Devlet ve Endüstrileşme
- Endüstri Sektöründe Devlet Etkisi
- Sonuç: Yeniden Tanımlanan Güçlü ve Zayıf Devletler

II.Doğu Asya’nın Yükselişi ve Anglo-Amerikan Dünyanın İnişe Geçişinde Devlet Gücü

5.Doğu Asya’nın Yükselişi I: Devletler ve Piyasalar
- Giriş
- Doğu Asya Başarısından Çıkarılacak Dersler
- Devletler ve Piyasaları Birleştirmek: Devletçi ve Neo-klasik Analizlerin Ötesi
- Serbest Piyasalar ve Minimal Devlet: Neo-klasik Hikâye
- Yapılandırılmış Ticaret Rejimleri: Doğu Asya Deneyiminin Yeniden Değerlendirilmesi
- Piyasayı Yönetmek: Yeni-Devletçi Açıklamanın Bileşenleri
- Bir Fark Yaratmak: Stratejik Endüstriyel Politika
- Stratejik Kapitalizm ve Devlet Özerkliği
- Karşı-Tartışmalar
- Sonuç
6.Doğu Asya’nın Yükselişi II: Yönetilen Karşılıklı Bağımlılık
- Giriş
- Etkin Müdahalenin Kurumsal Temelleri
- Yönetilen Karşılıklı Bağımlılık
- Jeopolitika: Devlet Kapasitesinin Mobilizasyonu
- Demokrasi ve Endüstriyel Olgunluk: Kalkınmacı Devletlerin Sonu mu?
- Sonuç: Dinamik Politik Ekonomide Devlet Gücü
7.Anglo-Amerikan Kapitalizminin Gerileyişi
- Giriş
- Gerilemenin Ardındaki Gerçekler
- Bir Açıklama Arayışı
- Kurumsal Engeller ve Deevlet: Britanya
- Britanya Devleti: Güçten Doğan Zayıflık
- Kurumsal Engeller ve Devlet: Amerika
- Amerikan Devletinin Kapasitesi: Dışsal Güç İçeriye mi Yöneldi?
- Analizin Sonuçları (1): Erken Başlayanlar ve Güçlü Devletler
- Analizin Sonuçları (2): Değişim Reçeteleri
- Analizin Sonuçları (3): Siyasi Kurumların Rolü – Çözümlere Karşı Açıklamalar
- Sonuç
8.Sonuç
- Çalışmanın Sonuçları
- Gelecekte Yapılacak Analizler için Sorular
- ‘Batı’ için Dersler

Notlar
Kaynakça
İsim Dizini
 
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET