Kategoriler
 
Eser Adı ANTİSEMİTİZM  
Yazar / Yazarlar Pierre-André Taguieff
Çeviren Işık Ergüden
ISBN 978-975-298-583-4
Sayfa Sayısı 139
Boyut 11,5 x 16,5 cm
Fiyat 13,00 TL
 
Temel olarak ırkçı düşünce ve eylemlerle arasındaki ilinti çerçevesinde tanımlanagelen antisemitizm terimi, bu haliyle, birçok yanlış anlamanın kaynağıdır ve bütün o Yahudi nefretini tam anlamıyla açıklamaz. Kavramın geçirdiği evrim ve büründüğü kisveler öyle çeşitlidir ki hepsi farklı bir yorumsama rejimine gönderir: Musevilik ve ona duyulan dinsel tepki, radikal Siyonizm karşıtlığı, Hıristiyan mahreçli Yahudi karşıtlığı, derken Aydınlanma’nın Yahudilere duyduğu dinden arındırılmış sempati, Yahudi meselesi karşısında anti-kapitalist ve devrimci oluşumların aldığı ikircikli pozisyonlar, nihayet, tümüyle ırkçı ve ulusalcı eğilimlerin beslediği Yahudi düşmanlığı. Tüm bu tarihsel panoramayı ele alan Taguieff, çoğu kez çakışan onca etkinin tam odağında çözümlüyor antisemitizmi.
 
Antisemitizm_b.jpg
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET