Kategoriler
 
Eser Adı EDEBİYATTA ESTETİK  
Yazar / Yazarlar Massimo Fusillo
Çeviren Fisun Demir
ISBN 978-975-298-457-8
Sayfa Sayısı 183
Boyut 14,5 x 21
Fiyat 20,00 TL
 
Son yıllarda hem edebiyat hem de estetik kavramları büyük bir dönüşüm geçirdi. Daha çok görsel olgularla biçimlenen yeni bir imge dünyası ve yaygın estetiğin güncel dünyayı karakterize eden yeni özellikleri dikkat çekici biçimde ön plana çıkıyor. Romantik devrimden modernizme, oradan modernizm sonrasına uzanan bu çalışma, edebiyat ve estetik olguları arasındaki etkileşim ve çapraz geçişler kadar, kavramların özgül anlamları ve tarihsel/kültürel içermeleri üzerine de eğiliyor. Yazar, tür, metin, okur, anahtar-söz gibi başlıca kavramlar üzerinden yol alan bu inceleme, estetik araştırmalarının dünya ölçeğindeki seyrini izlemeyi amaç edinen uzmanlaşmış bir dizinin, Sanat & Estetik dizisinin varlık sebepleriyle örtüşen zengin bir içerik ve anlam ufku sunuyor.
 
resim2.jpg


Massimo Fusillo

Aquila Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat ve Edebiyat Eleştirisi dersleri vermektedir. Yayınlanmış kitaplarından bazıları şöyledir: L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, 1998; Introduzione alla letteratura, 2003; La Grecia secondo Pasolini: mito e cinema, 2007; Il dio ibrido. Dioniso e le Baccanti nel Novecento, 2006.
Fisun Demir


İçindekiler

Giriş

BİRİNCİ KISIM
Yazınsal Estetikte Dönemler ve Akımlar
I. Estetikten Önceki Estetik
II. Romantik Devrim ve Etkileri
III. Modernitenin Ötesi

İKİNCİ KISIM
Eserlerle Kuram
IV. Alanlar, Kurumlar, Etkiler. Yazarların Estetiği
V. Anahtar Sözcükler Haritası.
İsim Dizini

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET