Kategoriler
 
Eser Adı PAGANİZMİN DEHASI  
Yazar / Yazarlar Marc Augé
Çeviren Erkan Ataçay
ISBN 978-975-298-424-0
Sayfa Sayısı 287
Boyut 135x210
Fiyat 18,00 TL
 
Paganizm, öncelikle Hıristiyanlığın tam karşıtıdır; ve rahatsız edici gücünü, belki de kalıcılığını tam da buna borçludur. Değişik kipliklerinde, Hıristiyanlıktan ve onun değişik versiyonlarından en az üç noktada ayrılır. Düalist değildir ve ne ruhu bedenin ne de inancı bilginin karşısına koyar. Bireysel ve toplumsal yaşamın rastlantılarının yansıttığı güç ve anlam ilişkilerine dışsal bir kural olarak ahlak tesis etmez. Biyolojik düzen ile toplumsal düzen arasında, bir yandan bireysel yaşamın, içinde bulunduğu topluluğa zıtlığını göreceli hale getiren, diğer yandan da her bireysel ya da toplumsal sorunu bir okuma sorunu haline getirme eğiliminde olan bir bağı ilke edinir; tüm olayların bir işaret olduğunu ve tüm işaretlerin bir anlamı olduğunu ileri sürer. Kurtuluş, aşkınlık ve gizem ona temelden yabancı şeylerdir. Bunun sonucu olara, yeniliği ilgiyle ve hoşgörüyle karşılar; tanrının listesini uzatmaya her zaman hazırdır, sentezden değil eklemeden ve münavebeden anlar. Bu kuşkusuz Hıristiyan misyonerliği (prosélytisme)yüzünden yanlı�� anlaşılmasının en derin ve en kalıcı nedenidir; kendi adına asla bir misyonerlik pratikliği yoktur.
 
Paganizmin-Dehasi-Crv.jpg
MARC AUGE

Fransız antropolog Marc Augé özellikle "öteki"nin toplum içindeki yerine ilişkin çalışmalarıyla ünlüdür. Togo ve Fildişi bölgelerinde uzun süreli çalışmalar yapmıştır. Ecole des Hautes en Sciences Sociales'de (Sosyal Bilimler Yüksek Okulu) tez yöneticisidir. Kentin ve gündelik hayatın kültür tarihine ilişkin çok sayıda araştırması bulunmaktadır. Kitapları arasında şunlar sayılabilir: Theorie des pouvoirs de mort (Güçler ve ideoloji kuramı, 1975); Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort, 1977); Symbole, fonction, historie (Simge, işlev, tarih, 1979); Un etnologue dans le métro (Metroda bir etnolog,1986); Non-Lieux, Introduction a une anthropologie de la submodernité, 1992 (Türkçesi: Yer Olmayanlar: Üstmodernliğin Antropolojisine Giriş, Kesit Yayınları); Le sens des autres (Ötekilerin anlamı, 1994); Les formes de l'oubli, 2001 (Türkçesi: Unutma Biçimleri, Om Yayınevi); Le métro revisité (Yenideb metro, 2008); La communauté illusoire (Yanıltıcı topluluk, 2010).İçindekiler

Önsöz

I. Din
1. Dinin Sınırları
2. Bireyin Yapısı: Pagan İnsan, Hıristiyan İnsan
3. Sessizlikten Yanılsamaya: Nietzsche, Bataille, Freud

II. Pagan Figürler
4. Tanrılar ya da Doğanın Keyfiliği
5. Kahramanlar ya da Anlamın Keyfiliği
6. İnsan ve İkizi: Toplumsalın Gerekliliği

III. İşaretlerin Anlamı
7. Bedenin İşaretleri, Toplumsalın Anlamı: Düşsel Büyücü, Simgesel Büyücülük
8. Anlamın Ötesinde: Gücün İşaretleri
9. Kehanet İşareti ya da Ötekilerin Tarihi Birey ve Yanılsamanın Basamakları

Kaynakça
 
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET