Kategoriler
 
Eser Adı DEVLET KURAMI   5. BASKI
Yazar / Yazarlar Cemal Bali Akal
Çeviren
ISBN 978-975-8457-37-3
Sayfa Sayısı 555
Boyut 13,5 x 21 cm
Fiyat 55,00 TL
 
Bu derlemede, siyaset bilimine ve bazı hukuk dallarına göre özerkleştirilmiş bir Devlet Kuramı çerçevesinde, yirmi kaynak metin bir araya geliyor. Tarihi, siyasi, sosyolojik, antropolojik, psikanalitik ve hukuki yaklaşımlar içeren çalışmaların ortak özelliği yirminci yüzyılda yayınlanmış olmaları. Ünlü kuramcıların kaleme aldığı metinler, derlemeyi belirleyen seçim açısından bir ilki oluşturdukları gibi, dilimize de ilk kezçevriliyorlar. Geçen yüzyılda devletin nasıl düşünüldüğünü kavramak için bir başvuru kitabı…
 
DevletKurami_b.jpg
CEMAL BALİ AKAL

Yayına hazırlayanlar: Erol Öz, Olgun Akbulut, Alişan Çapan, Çiğdem Öztürk, Murat Yurdakul


İçindekiler

Önsöz
Bir devlet kuramı için giriş

1.Marcel Gauchet
Anlam Borcu ve devletin kökenleri. İlkellerde din ve siyaset.

2.Arthur Maurice Hocart
Krallar ve danışmanları: Yasa.

3.Emmanuel Terray
Devlet, rastlantı ve zorunluluk. Bir tarih üzerine düşünceler.

4.Ernst Kantorowicz
Orta Çağ siyasi düşüncesinde “vatan için ölmek-pro patria mori”.

5.Otto Gierke
Orta Çağ’da siyasi kuramlar: Devlet ve hukuk

6.Louis Dumon
Bireycilik üzerine denemeler: Doğuş. XIII. Yüzyıldan başlayarak siyaset kategorisi ve devlet.

7.Jean-Pierre Brancourt
Estat’lardan devlete. Bir sözcüğün evrimi.

8.Alessandro Passerin d’Entrèves
Devlet kavramı
8a) Devlet. Yeni bir sözcük.
8b) ‘Yeni hükümdarlık ve etkili gerçeklik’ yöntemi
8c) ‘Devlet mantığı’ ve güç-devlet

9.Gérard Mairet
Padovalı Marsilius’dan Louis XIV’e laik devletin doğuşu.

10. Carl Schmitt
Somut ve çağa bağlı bir kavram olarak devlet.

11.Peter Haggenmacher
Vitoria’dan Vattel’e uluslararası hukuk kişisi olarak egemen devlet.

12.Leo Strauss
Tabii hak ve tarih
12a)Hobbes
12b) Rousseau

13.Otfried Höffe
Bir şeytan halkının bile devlete ihtiyacı vardır. Tabii adaletin ikilemi.

14.Michel Troper
Hukuki devlet kuramı üstüne.

15.Philippe Braud
Devlet: Hukuki öğretinin ikilemleri.

16.Léon Duguit
Egemenlik ve özgürlük

17.Lucien Sfez
Duguit ve devlet kuramı: Temsil ve iletişim.

18.Hans Kelsen
Saf hukuk kuramı: Devlet ve hukuk özdeşliği.

19.Norberto Bobbio
Kelsen ve hukukun kaynakları.

20.Eugène Enrique
Sürüden devlete: Savaş ve ölüm. Genelleştirilmiş bir savaşın simgesi olarak devlet.

Notlar
Dizin

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET