Kategoriler
 
Eser Adı HELIOGABALOS TAÇLI ANARŞİST  
Yazar / Yazarlar Antonin Artaud
Çeviren İsmet Birkan
ISBN 978-975-8457-57-8
Sayfa Sayısı 126
Boyut 135 x 210
Fiyat 8,33 TL
 
Heliogabalos’un kıyıcılığı garip bir ritme göre gerçekleşir. Bu sırra ermiş adam her şeyi sanatla ve iki kopya halinde yapar… Jestlerinin her biri iki ağızlı bıçak gibidir: Düzen, Düzensizlik / Birlik, Anarşi / Şiir, Ses kakışımı / Ritim, Uyumsuzluk / Büyüklük, Çocukçalık / Yüce gönüllülük, Kıyıcılık. Fakat Heliogabalos’un tanrısına bağlılığı, tören ve tiyatro tutkusu, hiçbir durumda ve zamanda, Kara Taş’ın kendisine layık bir eşle evlendirilmesi olayındaki kadar çarpıcı biçimde kendini göstermez… Heliogabalos’un bütün yaşamı, eylem halinde anarşidir… aynı zamanda, çelişki ve düzensizlik ülkesinde anarşinin uygulamaya konmasıdır. Ve anarşi de, Heliogabalos’un onu vardırdığı noktada, gerçekleşmiş şiirdir
 
heliogabalos.jpg
ANTONIN ARTAUD (1896-1948)

Artaud yirminci yüzyılın en özgün öncü sanatçılarından biri; oyun yazarı ve şair; avant-garde tiyatronun kuramcısı. 1920’de Paris’e geldi, ünlü yönetmen Dullin’in yanında öğrenim gördü. Lugné-Poe ve Jouvet gibi yönetmenlerin yanında oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. A. Breton, R. Vitrac ve L. Aragon’la birlikte gerçeküstücülük hareketini başlattı. Révolution Surréaliste ve Nouvelle Revue Françoise’de yazdı, ancak 1927’de gerçeküstücülerden bağlarını kopardı. 1930’ların sessiz filmlerinde oynadı. 1936-37 yılları arasında Meksika ve İrlanda’ya geziler yaptı, 1943’e kadar çeşitli psikiyatri kliniklerinde yattı. Artaud ilki 1932, ikincisi 1933’te olmak üzere, iki kez “Vahşet Tiyatrosu” [Le manifeste du théâtre de la cruauté] bildirileri yayınlamış, bu tiyatro anlayışıyla ilgili görüşlerini Tiyatro ve İkizi [Le théâtre et son double, 1938] adlı kuramsal çalışmasında dile getirmiştir. Artaud’nun kuram ve sahne çalışmaları topluma ve akıl düzenine başkaldırısını yansıtır. Artaud’nun görüşleri Barrault, Brook, Grotowski gibi tiyatro adamlarını; Living Theatre ve Performance art deneyimlerini etkilemiştir. Başlıca yapıtları: L’ombilic des limbes, Ventre brule, La mère folle, Le jet de sang (1925); La coquille et le clergyman (senaryo, 1927); La pierre philosophale (sözlü pantomim, 1933); Atrée Thyeste (Seneca’dan uyarlama, 1934). Türkçede Artaud: Van Gogh, Toplumun İntihar Ettirdiği, çev: Ahmet Soysal, Nisan Yay., 1991; Suç Ortakları ve İşkenceler, çev: Ahmet soysal, Nisan Yay., 1992; Tiyatro ve İkizi, çev. Bahadır Gülmez, YKY, 1993; Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin, çev: Ahmet Soysal, Nisan Yay., 1999.

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET