Kategoriler
 
Eser Adı SAHNELEME  
Yazar / Yazarlar Patrice Pavis
Çeviren Sibel Kamber
ISBN 978-975-7501-51-4
Sayfa Sayısı 248
Boyut 135 x 210
Fiyat 22,00 TL
 
Bu çalışmasında Pavis, bir yandan sahneleme kuramı üzerinde dururken, bir yandan da çağdaş uygulamalar odağından geçerek günümüz oyun yazımının ve deneysel sahnelemelerinin kaynaklarını, içeriklerini ve yenilik ile gelenek arasındaki ilişkilerini “yönetmen tiyatrosu” yapımları örneğinde inceliyor.
 
sahneleme2.jpg
PATRICE PAVIS

Paris VIII Üniversitesi profesörlerinden olan Pavis, kültürlerarası tiyatro, dramatik tiyatro ve çağdaş sahneleme konularında birçok kitabın yazarıdır. Ayrıca onu aşkın dile çevrilmiş bulunan Tiyatro Sözlüğü’nü (Dunod Yayınları) yazmıştır. Eserleri: Problèmes de sémiologie théâtrale, Presses de l’université du Québec, Montréal, 1976. Languages of the Stage, Performing Arts Journal Publications, New York, 1982. Voix et images de la scène. Vers une sémiologie de la récaption, Presses universitaires de Lille, 1985. Marivaux à l’épreuve de la scène, Publications de la Sorbonne, Paris, 1986 (Prix Georges-Jamati). Commentaire et édition du théâtre de Tchékhov, Lev Livre de Poche, 1991. Dictionnaire du Théâtre, Paris, Messidor, 1987, yeniden basım, Dunod, 1996. Confluences. Le dialogue des cultures dans les spectacles contemporains, Saint-Cyr, 1992. The Intercultural Performance Reader, Londra, Routledge, 1996.


İçindekiler

Sunuş

1.Kültürün ve Sahnelemenin Bir Kuramına Doğru
- Doymuş bir kuram
- Her şeye uyarlanabilir bir kum saati
- Çukur, pota, kesişme, kavşak
- Kültür ve suretleri
- Kültürelci anlamlar
- Toplumsal-tarihsel alımlamalar

2.Metinden Sahneye: Zor Bir Doğum
- Hazırlık saptamaları
- Yadsımalar
- Metin/temsil ilişkisinin ayarlanması olarak sahne
- Sahnelemenin bir tipolojisi
- (Geçici) sonuçlar

3.Fransa’da 1945’ten Sonra Klasik Tiyatronun Başarısının Birkaç Toplumbilimsel Nedeni
- Günümüzde klasikler
- Klasik etki
- Klasik, “geçmişin yapıtı”
- Tarihselleştirme mi, güncelleştirme mi?
- Klasikler geleceklerini geride mi bırakmıştır?

4.Postmodern Tiyatronun Klasik Mirası
- Klasik yapıt mı, modern metin mi?
- Olanaksız birliksel uzam
- Klasik yapıtla yeni ilişki
- Esinlenmek, merkezsizleştirmek, tartımsızlaştırmak
- Gelenek ve gelenekler
- Postmodern tiyatronun mirası
- Gelenek, modernite, postmodernizm

5.“Uygarlıkta Rahatsızlık”: Çağdaş Fransız-Alman Tiyatrosunda “Felaket”in Temsili
- Felaket
- Kültür ve Tarih
- Dramaturgi ve yazım
- Mitler ve postmodern mitoloji

6.Güzel Sanatlar’dan Biri Olarak Kuram ve Azınlıkta-olan ya da Çoğunlukta-olan Çağdaş Dramaturgi Üzerindeki Sınırlı Etkisi
- Kuram ve azınlık
- Güzel sanatlardan biri olarak kuram
- Sınırlı ama hissedilir bir etki
- Ek: Gösterimler üstüne sorular

7.Teatral Çevirinin Özgüllüğüne Doğru: Jestlerarası ve Kültürlerarası Çeviri
- Sahne çevirisinin özgül sorunları
- Metinden bedene, bedenden metine
- Kültürlerarası çeviri
- Genel sonuçlar

8.“Faust’la Dans Etmek”: Barba’nın Kültürlerarası Bir Sahnelemesi Üzerine Düşünceler
- Malzemelerin hazırlanması
- Dansçıların katıştırmaları
- Göstergesel yeniden-geliştirme: Jestuellik örneği
- İdeolojik yeniden-geliştirme
- Anlatımsal yeniden-yapılanma
- Kültürel yeniden-geliştirme

9.Çağdaş Sahnelemede Kültürlerarasılık: Mahabharata, L’Indiade, La Nuit des Rois ve Faust’ta Hindistan İmgesi
- Kültür içine yazımlama; kültürel göndergenin belirlenmesi
- Sanatsal modellendirme
- Uyarlayıcıların amacı
- Uyarlama çalışması
- Oyunların hazırlık çalışması ve bir teatral biçimin seçilmesi
- Kültürün teatral olarak temsili
- Alımlama adaptörleri
- Okunabilirlikler üzerindeki sonuçlar
- Hedef-kültürde alımlama
- Ortaya çıkan ve beklenen sonuçlar

Dizin
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET