Kategoriler
 
Eser Adı MEZOPOTAMYA   2. BASKI
Yazar / Yazarlar Jean Bottero
Çeviren M. Emin Özcan, A. Er
ISBN 978-975-298-103-8
Sayfa Sayısı 340
Boyut 135 x 210
Fiyat 22,22 TL
 
Yazının icadıyla başlayan tarihsel zamanların şafağında Mezopotamya, insanlık kültürünün dünyanın rahmine düştüğü halvet odasıdır; Batı düşüncesini oluşturacak zihin yapılarının oluşmaya başladığı kil tabletlerin mekânıdır. Jean Bottéro’nun bu mekâna ilişkin araştırması, bir yandan çiviyazısının ortaya çıkma ve yakın tarihlerde keşfedilip çözülme koşullarını ele almakta, bir yandan da Sümer, Asur, Akad dillerinin oluşturduğu kültür birliğinin niteliklerini tartışmaktadır. Bu iki açılım, bu kültürdeki “akıl” ve “inanç” kavramlarına yönelik ayrıntılı düşünüşü anlaşılır kılıyor. Bilgilerin ve düşünüşlerin yırtılma noktalarını tamir etmek ve bir zihniyetin devamlılığını göstermek: İşte İki-Nehir-Arası’ndaki ülkenin kültürünün yarattığı ve günümüze kadar ulaşabilmiş bazı metinlere ilişkin usta işi çözümlemeleri içeren bu kitabı, aynı konuyu işleyen diğerlerinden ayıran özellik…
 
Mezopotamya2.jpg
JEAN BOTTERO

Jean Bottero, Asur bilimi üzerine çalışan en büyük uluslararası uzmanlardan biri olarak kabul edilmektedir. 1958’den bu yana Ecole Pratique des Hautes Etudes’de (Felsefe ve Tarih Bilimleri Bölümü, Asur Araştırmları Kürsüsü) tez yöneticisidir.
“Mezopotamya” (Gallimard, 1987) adlı yapıtının yanısıra “La plus vieille religion en Mesopotamie” (Mezopotamya’da en eski din, Gallimard, 1997) ve “Naissance de Dieu. La Bible et l’historien” (Tanrının doğuşu. İncil ve tarihçi, Gallimard, 1986) adlı kitapları yayımlandı. Ayrıca Samuel Noah Kramer ile birlikte “Lorsque les dieux faisaient l’homme. Mythologie Mesopotamienne” (Tanrılar insanı yarattığında. Mezopotamya mitolojisi, Gallimard, 1989) adlı yapıtı yazmıştır; bundan başka “Der alte Orient”in ( Bertelsmann, Münih, 1991) çevirisi olan “L’Orient ancient” (Eski Doğu, Bordas,1992) cildinde yer alan “La religion de l’ancianne Mesopotaime” (Eski Mezopotamya dini) adlı bölümü hazırladı. “Babylone a l’aube de notre culture” (Kültürümüzün şafağında Babil), “Il etait une fois la Mesopotaime” (Bir varmış bir yokmuş, bir Mezopotamya varmış) diğer yapıtları arasındadır.


İçindekiler


Resimler
Batının Doğuşu
Tarihsel Diyagram
Çevrimyazı ve Çeviri Kuralları
Eski Ortadoğu

ASUR BİLİMİ
- Yararsız Bir Bilime Övgü
- Asur Bilimi ve Tarihimiz
- Asur Biliminin Yüzyılı

YAZI
- 1800 ile 1930 Yılları Arasında Eski Yakındoğu'da Yazıların "Art Arda" Çözülmesi
- Hatırlatıcı işaretlerden Yazıya
- Yazı ve Diyalektik, ya da Bilginin İlerleyişi

"AKIL"
KURUMLAR VE ZİHNİYET
- Düşyorumu
- Kahinlik ve Bilimsel Zihniyet
- Kral Vekili ve Yazgısı
- Hammurabi "Yasası"
- "Özgür Aşk" ve Zararları

"TANRILAR": DİN
- Din Sistemi
- Zeka ve İktidarın Teknik İşlevi: Enki/Ea
- Kötümser Diyalog ve Aşkınlık
- Ölüm Mitolojisi

Sözlükçe
Kaynakça
Okuma Önerileri
İsim Dizini
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET