Kategoriler
 
Eser Adı İLKÇAĞ FELSEFESİ NEDİR?   2. Baskı
Yazar / Yazarlar Pierre Hadot
Çeviren Muna Cedden
ISBN 978-975-298-437-0
Sayfa Sayısı 286
Boyut 135 x 210
Fiyat 31,00 TL
 
İlkçağ felsefesi nedir sorusuna üniversiter geleneğin daha ziyade doktrinler ve sistemler aracılığıyla yanıt verdiği bilinir. Sonu Hıristiyan çileciliğine varan çizgisel bir bilgelik tanımından öteye gitmeyen bir dizi öğreti söz konusudur çoğu kez. Oysa, büyük Fransız felsefeci Pierre Hadot bu soruya farklı bir yanıt öneriyor: Sokrates’ten ve Platon’dan Hıristiyanlığın başlangıcına dek üretilmiş tüm felsefi yönelişler, bir yaşam biçimi, bütünlüklü bir evren kavrayışı, dünyayı başka insanlarla paylaşmaya dönük bir ortak irade, insanların yaşamlarına yön veren bir ilişki rejimi biçiminde tasarlanır. Tercih edilen varoluş biçiminin aynı zamanda dünyaya has bir temsil biçimi olduğunu söylüyor ve felsefenin izini bu yolla sürmeyi öneriyor Hadot. Bilgeliğe dönük bir tür hazırlık, bir tür ruhsal egzersiz olarak felsefe. İlk kez yayımlandığı Fransa’da ve tercüme edildiği her dilde çığır açıcı bir etki uyandıran, birincil önemde bir kaynak.
 
ilkcagfelsefesi_b.jpg
 
PIERRE HADOT (1922-2010)

Fransız felsefeci ve felsefe tarihçisi. Felsefe ve teoloji öğrenimi gördü. Ulusal Kitaplık’ta bir süre çalıştıktan sonra 1949-1964 yılları arasını  Centre National des Recherches Scientifiques’te stajyer ve araştırmacı olarak geçirdi. 1964’ten 1985’e kadar l’École Pratique des Hautes Études’ün yöneticiliğini yaptı. 1982’de Collège de France’ta profesör oldu ve 1990 yılına kadar bu kurumda ders verdi. Bilhassa yeni-Platonculuk, Marcus Aurelius ve Plotinos üzerine, her biri birer başvuru kaynağı kabul edilen çığır açıcı araştırmalara imza attı. Michel Foucault, André Comte-Sponville ve Rémi Brague gibi çağdaş düşünürler üzerinde derin bir iz bıraktı. Çevirdiği ve yayına hazırladığı onlarca yapıtın yanı sıra, kendi kaleme aldığı başlıca eserler arasında Exercices spirituels et philosophie antique (1981), La Citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle (1992), Plotin ou la simplicité du regard (1997), Plotin. Porphyre. Études néoplatoniciennes (1999), Exercices spirituels et philosophie antique (2002) ve Wittgenstein et les limites du langage (2004) sayılabilir.


İçindekiler


Önsöz 

I. Bölüm
Felsefenin Platoncu Tanımı ve Öncülleri

1  Felsefe Öncesi Felsefe 
2  “Felsefe Yapmak” Kavramının Ortaya Çıkışı 
3  Sokrates 
4  Platon’un Şölen’inde Filozofun Tanımı 

II. Bölüm
Bir Yaşam Biçimi Olarak Felsefe

5  Platon ve Akademia 
6  Aristoteles ve Okulu 
7  Helenistik Okullar 
8  İmparatorluk Dönemindeki Felsefe Okulları 
9  Felsefe ve Felsefi Söylem 
III. Bölüm
Kopuş ve Süreklilik: Ortaçağ ve Modern Zamanlar

10  Vahyedilmiş Bir Felsefe Olarak Hıristiyanlık 
11  İlkçağ Felsefesi Kavramının Yitmesi ve 
      Yeniden Ortaya Çıkması
12 Sorular ve Perspektifler 
Zaman Dizini 
Özel Adlar Dizini 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar


Web Tasarım: AdaNET