Kategoriler
 
Eser Adı SİYASAL İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ  
Yazar / Yazarlar Antony Black
Çeviren S. Çalışkan, H. Çalışkan
ISBN 978-975-298-415-8
Sayfa Sayısı 501
Boyut 135 x 210
Fiyat 29,63 TL
 
Peygamberden Bugüne
İslam günümüzün siyasal ve kültürel dengelerini anlamada büyük önem taşıyan bir olgu. Ancak, İslam’ın siyasal özünün nerede kök saldığı ve tarih boyunca nasıl geliştiği sıklıkla gözden uzak tutulan bir araştırma alanı. Yedinci yüzyılın ilk yarısından üçüncü binyılın başına dek uzanan geniş bir tarih aralığında siyasal İslam düşüncesinin evrimini izleyen bu çalışma, İslam içindeki farklı siyasaları, bu düşüncelerin temsilcisi olan başat önemdeki düşünürleri, farklı kültür küreleri içinde bu düşüncelerin nasıl yorumlandığını ve uygulama koşullarını irdeliyor. Ayrıca, İslam kültürünün komşu kültür gelenekleriyle arasındaki karşılıklı ilişkinin çözümleyici bir dökümünü koşut ve karşıt metinler üzerinden gözler önüne seriyor. Greko-Arap geleneğinin yarattığı bir bireşimden doğan temel siyasi yönelimlerin kaynağından başlayıp köktencilik çağına dek İslam’ın siyasal eğilimlerinin ayrıntılı bir panoramasını içeren bu çalışmayla, siyasal tarih araştırmalarının öncü ismi Antony Black, bu olgunun devlet yönetiminden hukuka ve etiğe dek farklı alanları kapsayan etkilerini ustaca çözümlüyor.
 
Siyasal-Islam.jpg
ANTONY BLACK

Dundee Üniversitesi’nde tarih ve siyasal düşünce profesörüdür. Ortaçağ ve Erken Modern Çağ Avrupa düşüncesi üzerine çalışmış ve bu alanda birçok eser ve makale kaleme almıştır. Son dönemde İslam düşüncesi üzerine yoğunlaşmış ve siyasal düşüncenin hem Batı hem de Doğu uygarlıkları içindeki gelişimini incelemiştir. Mısır, İsrail, Çin ve Yunanistan’daki yazılı kültür üzerine yaptığı çalışmalar da geniş bir okur kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Daha önceki eserleri arasında A World History of Ancient Political Thought (2009), The West and Islam: Religion and Political Thought in World History (2008), Guild and State: European Political Thought from the Twelfth Century to the Present (2002) ve Political Thought in Europe, 1250-1450 (1992) yer almaktadır.


İçindekiler

Kısaltmalar
Önsöz 
Teşekkür
Giriş

I
Elçi ve Yasa (yaklaşık 622-1000)
1 Muhammed’in Misyonu
2 Emevilerde ve Abbasilerde Monarşi Düşüncesi (yaklaşık 661-850) 
3 Gelenek Yöntemi (Sünnet)
4 Şii Liderlik Kuramları (İmamet) 
5 İran’ın Yeniden Kurulması (yaklaşık 850-1050)
6 İlim ve İktidar: Şehir Devletsiz Platon 

II
Din ve Devlet Gücü (din ve devle): Sünni Öğreti ve Devlet (yaklaşık 1000-1220)
7 Halifelik Kuramı
8 Devlet Düzeni
9 Gazali’nin Dengesi
10 İktidarın Etiği: Hükümdarlara Öğütler (Nasihatülmülûk)
11 Felsefe Batı’ya Gidiyor 
12 Tasavvuf ve Siyaset

III
Şeriat ve Kılıç (yaklaşık 1220-1500)
13 Asya’nın Tecavüze Uğraması 203
14 Memlûk İdeolojisi ve Sultan-Halife 209
15 Nasıreddin Tusi (1201-74):Toplumsal Felsefe ve Toplumsal Sınıflar 
16 İbn Teymiye (1263-1328): Şeriat Yönetimi (al-siyasa al-shar‘iyya) 
17 Delhi Sultanlığı ve Barani: Devlet Yönetimi ve Ahlak
18 İbn Haldun (1332-1406):Uygarlık Bilimi ve İslamiyet Yönetimi
19 Klasik Siyasal İslam Düşüncesinin Çöküşü

IV
Erken Modern Dönem İmparatorlukları: İyi Korunan Alanlar
20 Uluslararası İlişkiler
21 Osmanlı Hanedanı Devleti (devleti ali Osmani)
22 Safeviler
23 Hindistan ve Babürlüler
24 Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerilemesi ve Reform

V
İslamiyet ve Batı
25 Modernizm Çağı (yaklaşık 1830-1920)
26 Köktendincilik Çağı (yaklaşık 1920-2000)

Sonuç
Kaynakça
İsim Dizini
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET