Kategoriler
 
Eser Adı BAŞKA YERDE & BAŞKA BİÇİMDE  
Yazar / Yazarlar Claude Gintz
Çeviren Muna Cedden
ISBN 978-975-298-423-3
Sayfa Sayısı 165
Boyut 135x210
Fiyat 18,00 TL
 
Seksenleri kapsayan bir on yıl boyunca kaleme alınan bu eleştirel metinler, genel olarak yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki başlıca sanatsal girişimlerin bir izdüşümünü veriyor. Serbest pazar ekonomisi ve tüketim toplumunun değerleriyle karakterize edilen bu süreç, tüm öncü işlevlerinden vazageçmiş sanat yapıtının iyiden iyiye ağırlığını hissettirdiği yıllar. Yine de, hala birer direnç birimi olarak varlığını sürdürme iddiasındaki kimi sanatçılara ve yapıtlarına odaklanan Gintz, temelde modernist eğilimlerin altmışların sonuna varan etkileri bağlamında çağdaş sanat sahnesinin genel bir görünümünü sunuyor okura. Bir kurum olarak sanat kategorisinin eleştirisi sanat galerileri ve müzeleri de içine alan kapsamlı bir soruşturmaya dönüşürken, bu bireysel deneyimlerin arka plandaki yerleşik ve geleneksel yapıyla arasındaki mücadele de çağdaş sanatı dönüştüren bir etkinin kaynağı oluyor. Tüm bu hareketliliğin orta yerinde, eleştirel düşüncenin kendi araştırma nesnesiyle arasındaki canlı ilişkinin ipuçları veriyor.
 
BaskaYerde.jpg
Claude Gintz

Fransız sanat eleştirmeni, organizatör, yazar, çevirmen. Özellikle modern sanat üzerine kaleme aldığı kitap ve makalelerle tanınmaktadır. Ayrıca tanınmış bir küratör olan Gintz, Avrupa'dan ABD'ye ve Kanada'ya kadar birçok serginin düzenlenmesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Bilhassa kavramsal sanat, müzelerin işlevi, sanat galerilerinin yeniden yapılanması konularında kendisinin yazdığı veya çağdaşlarıyla beraber kaleme aldığı çığır açıcı makaleler ve bildirgeler bulunmaktadır.


İçindekiler


Giriş
Yeni Kimlikler
Smithson ve Ötekisi
Robert Filliou: "From Madness to Nomadness" veya Yaşam Nasıl 
    Bir Sanat Eserine Dönüştürülebilir
New York'ta Bir Mevsim
Michael Asher: Yontunun Bir Başka Mantığı
Başka Yerde & Başka Biçimde
Hans Haacke'nin Güncelliği
Robert Morris'in Sanatındaki "Birleştirici" Biçimler ve Mültimedya İzleri
Küçük Sparta'da "Neo-Klasik Yeniden Silahlanma"
Louise Lawler'ın Çalışmasına Aynısı ve Öteki İş Başında
Yerinde Yapılan ve Görülen Boyama Çalışmaları
"Her Şey Başka Her Şeyle Temas Halindedir"
Bir Sipariş Estetiği İçin mi?
Aşırılık ve Kopuş Arasında, Hassas Sanat Eseribe Bir Alternatif Olarak Kavramsal Sanat
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET