Kategoriler
 
Eser Adı PSİKANALİZİ OKUMAK  
Yazar / Yazarlar Peter L. Rudnytsky
Çeviren Beyza Sümer Aydaş
ISBN 978-975-298-414-1
Sayfa Sayısı 340
Boyut 135 x 210
Fiyat 37,00 TL
 
Yazın eleştirisi ve entelektüel tarihin şaşırtıcı bir ustalıkla bir arada işlendiği bu çalışma, temelde edebiyat ve psikanaliz arasında diyalektik ilişkiyi çözümlüyor. Freud'un yaşamını ve yapıtındaki çıkış noktalarını kendisine merkez alan Rudnytsky, Freud'un en parlak üç izleyicisi sayılan Rank, Ferenczi ce Groddeck'in de izini bu koşutluk içinde sürüyor. Disiplinlerarası bir okumayla psikanalizin tabi tutulduğu bu karşılaştırmalı çözümleme, Freud'la nesne ilişkileri kuramı ekseninde yapıt veren bir dizi düşünür arasındaki kayıp halkayı gözler önüne seren bir sorgulama aynı zamanda. Psikanaliz alanındaki bilinen yapıtların yanı sıra, ikincil önemde sayılan, hatta kimisi gözden kaçmış bazı metinleri de derinlikli bir üslupla çözümleyen Rudnytsky, psikanaliz çalışmalarının temel eksenini oluşturan "ilişkisel gelenek"ten yorumbilime uzanan bir yelpazede düşünmeye çağırıyor okurunu.
 
Psikanalizi-Okumak-Crv.jpg
PETER L. RUDNYTSKY

Columbia ve Cambridge üniversitelerinde öğrenim gördükten sonra Yale Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Harvard ve Utah üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak bulunduktan sonra Viyana'da psikanaliz üzerine çalıştı. Daha çok psikanaliz ve psikanaliz kuramı gibi alanlarda yoğunlaşan Rudnytsky, 1992 yılından bu yana Florida Üniversitesi'nde ders veriyor. American Imago dergisinin editörlüğünü de yapan Rudnytsky, American Psychoanalytic Association adlı kuruluşun onursal üyesidir.


İçindekiler

Teşekkür
Önsöz

1. Freud'un Pompei Düşlemi
2. "Anne, Senin de Pipin Var mı?":
    Küçük Hans Vakasında Freud'un Dişil Cinsellik Tasavvuru
3. "Profesör Tanrı'yla mı Konuşuyor?":
    Küçük Hans vakasında Karşı Aktarım ve Yahudi Kimliği
4. Ensest Motifi ve Oedipus Kompleksi
5. Rank'ı Yeniden Okumak
6. Psikanalizde Ferenczi Dönemi
7. Analistin Hastayı Öldürmesi
8. Groddeck'in İncili
9. Psikanaliz ve Disiplinler Arası Diyalog Hayali

Kaynakça
İsim Dizini

   
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET