Kategoriler
 
Eser Adı AVRUPA TARİHİNDEN KESİTLER- II (1789-1980)   5. BASKI
Yazar / Yazarlar Stephen J. Lee
Çeviren Savaş Aktur
ISBN 978-975-298-018-1
Sayfa Sayısı 392
Boyut 13,5 x 21,0
Fiyat 43,00 TL
 
Fransız Devrimi’nden çağdaş tarihsel devinimlere kadar Avrupa’nın yaklaşık iki yüzyıllık evriminin temel taşları. Farklı tarihçilerin farklı tarihsel kesitler hakkındaki görüşleri üzerine kurulu genel bir çerçeve. Çağdaş Avrupa’yı yaratan başlıca dinamiklerin çözümlendiği, tüm etkilerin karşılıklılık ilişkileri çerçevesinde ele alındığı konu başlıkları. Her dönemi kapsayan açık ve kapsamlı bir referans ağı, her dönem için özel olarak hazırlanmış okuma önerilerinden oluşan özlü bir kaynakça. Tarihsel bütünlüğü içinde özgün bir Avrupa portresi.
 
Avrupa-Tarihi-II-(5.-Baski).jpg
STEPHEN J. LEE

Avrupa tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Stephen J. Lee, Bromsgrove School Tarih Bölümü’nün başkanlığını yapıyor. Yazarın ilgiyle karşılanan diğer kitapları arasında The European Dictatorship 1918-1945 ve The Thirty Years War sayılabilir.


İçindekiler

Giriş

1. Fransız Devrimi’nin Kökenleri
2. Fransız Devrimi’nin Gelişimi
3. I. Napoléon’un Reformları
4. I. Napoléon’un Düşüşü
5. Avrupa İttifakı 1815-48
6. Metternich ve Avusturya İmparatorluğu 1815-48
7. 1848-9 Devrimleri
8. Kırım Savaşı’nın Avrupa Diplomasisi Üzerindeki Etkisi
9. Cavour, Garibaldi ve İtalya’nın Birleşmesi
10. Almanya’nın Birleşmesi
11. II. Alexander’ın Reformları
12. İkinci Fransa İmparatorluğu’nun Çöküşü
13. Bismarck ve Alman Siyasal Partileri 1871-90
14. Fransa’da Üçüncü Cumhuriyet’in Bekası 1870-1914
15. Alman Dış Siyaseti 1871-1914
16. Birinci Dünya Savaşı’nın Patlak Verişi
17. Avusturya-Macaristan’ın Çöküşü ve Halef Devletlerin Sorunları
18. Çarlık Rusyası’nın Son Yılları
19. Bolşeviklerin İktidarı Ele Geçirmeleri ve Ellerinde Tutmaları 1917-24
20. Versailles Antlaşması’nın Şartlarına Dair İki Değerlendirme
21. Mussolini
22. Büyük Bunalım
23. Hititler’in İktidara Gelişi ve Nazi Devrimi
24. Alman Dış Siyaseti 1918-39
25. Sovyet Dış Siyaseti 1918-41
26. Milletler Cemiyeti
27. İspanya İç Savaşı
28. Üçüncü Fransa Cumhuriyeti’nin Çelişkileri 1918-40
29. Sovyetler Birliği’nin İktisadi Gelişimi 1917-80
30. Nazi Almanyası’nın Bertaraf Edilişi
31. 1980’e Kadar Soğuk Savaş
32. Batı Avrupa’da İktisadi ve Siyasi Bütünleşme 1945-80
33. Milliyetçilik
34. Marksizm ve 1980’e Kadarki Manifestolar
35. Emperyalizm
36. Dekolonizasyon

Kaynakça

Haritalar
Habsburg Monarşisi Halkları 1815-1908
Avrupa 1815-48
İtalya’nın Birleşmesi
Almanya’nın Birleşmesi
Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa
Avusturya-Macaristan ve Halef Devletler
Avrupa’da Askeri ve Ekonomik Saflar 1973
Kolonizasyon
Dekolonizasyon

Şekil
Avrupa’nın Bütünleşmesi
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET