Kategoriler
 
Eser Adı BATIDA DEVRİMLER VE DEVRİMCİ GELENEK  
Yazar / Yazarlar David Parker
Çeviren Kemal İnal
ISBN 978-975-298-087-2
Sayfa Sayısı 288
Boyut 135 x 210
Fiyat 18,52 TL
 
Sekiz farklı devrimsel kesit üzerine kurulu bu çalışma, devrimler tarihi alanında pratik bir başvuru kaynağı olma amacını güdüyor. Devrimlerin nedenleri, onlara zemin hazırlayan siyasi ve toplumsal etmenler, devrimlere yön veren ideolojik ve felsefi kavramlar, devrimlerin kısa ve uzun vadede yarattığı dolaylı ve dolaysız sonuçlar ve bu devrimlerin değerlendirilmesinde benimsenen bakış açıları ve yöntem önerileri, kitabın temel içeriğini oluşturuyor.
 
batidadevrimler.jpg
Derleyen: DAVID PARKER

Araştırmacı David Parker, Leeds Üniversitesi’nde Çağdaş Tarih alanında okutman olarak görev yapmaktadır.


İçindekiler

Yazarlar Üzerine Notlar
Önsöz
Teşekkür

1.Giriş: Devrime ilişkin yaklaşımlar
DAVID PARKER

2.Felemenk Ayaklanması 1566-81: Ulusal bir devrim mi?
MARJOLEIN THART

3.1649 İngiliz Devrimi
ANN HUGHES

4.1688: Siyasal Bir Devrim
W.A. SPECK

5.Amerikan Devrimi 1763-91
COLIN BONWICK

6.Fransız Devrimi 1789-99
GWYNNE LEWIS

7.1848 Devrimleri
JOHN BREUILLY

8.Ondokuzuncu ve Erken Yirminci Yüzyılda Devrimci Gelenek
DICK GEARY

9.Rus Devrimi
MAUREEN PERRIE

10.İki Savaş Arası Avrupası’nda Karşı-devrim ve Devrimin ‘Başarısızlığı’
C.J. WRIGLEY

11.Sağdan Devrim: Faşizm
ROGER GRIFFIN

12.Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da Anti-Komünist Devrimler: 1989-1991
ROBERT V. DANIELS

Dizin
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET