Kategoriler
 
Eser Adı MISIR,YUNAN VE ROMA   5. BASKI
Yazar / Yazarlar Charles Freeman
Çeviren Suat Kemal Angı
ISBN 978-975-298-078-5
Sayfa Sayısı 699 + 40 sayfa kuşe fotoğraf
Boyut 13,5 x 21 cm
Fiyat 70,00 TL
 
Antik Akdeniz uygarlıkları ve onlar arasındaki kültürel etkileşimin çağdaş dünyaya yön veren baskın bir vurguya sahip olduğu savından hareket eden bu kitap, sadece bu kültürel ve toplumsal ortak paydanın değil, aynı zamanda bu uygarlıkların da kendi içinde çözümlendiği başlıca bir kaynak olma niteliğini taşıyor. İÖ 3200 tarihiyle başlayan geniş bir bağlam içinde, insanlık tarihinin birçok alandaki temel kazanımlarının kökeni olduğunda birleşilen kapsamlı bir uygarlık çözümlemesi ve konuyu anlaşılır kılma amacını güden tamamlayıcı şema, çizelge, resim ve planlarla esaslı bir başvuru kitabı.
 
Misir-Yunan-Roma_b.jpg
CHARLES FREEMAN

Ünlü tarihçi Charles Freeman, antik uygarlıklar, Roma ve Yunan dünyasında gündelik yaşam ve klasik yazın üzerine yaptığı araştırmalar ve ortaya koyduğu eserlerle tanınıyor. Tüm dünyada büyük ilgi gören eseri Mısır, Yunan ve Roma ile birçok dile çevrilen Freeman, son zamanlarda, devletlerarası ilişkiler ve toplumsal tarih gibi konularda araştırmalar yayımlıyor. Şimdiye dek yayımlanan eserleri arasında The Closing of the Western Mind: The Rise of Faith and the Fall of Reason ve Arts of Power: Statecraft and Diplomacy sayılabilir.


İçindekiler

1. Antik Dünyanın Yeniden Keşfi
2. Mısır, Nil’in Armağanı, İÖ 3200-1500
3. İmparatorluğa Özgü Bir Güç Olarak Mısır, İÖ 1500-1000
4. Yeni Krallık Mısır’ında Gündelik Hayat
5. Antik Yakındoğu, İÖ 3500-500
6. İlk Yunanlılar, İÖ 2000-700
7. Daha Geniş Bir Dünyada Yunanlılar, İÖ 800-600
8. Hoplitler ve Tiranlar: Kent-Devletin Doğuşu
9. Arkaik Çağda Kültürel Değişim
10. Pers Savaşları

Ara Bölüm 1: Herodotos ve Mısır
11. Klasik Yunan’da Gündelik Hayat
12. Yunan Dünyasında Din ve Kültür
13. Atina: Demokrasi ve İmparatorluk
14. Aiskhylos’tan Aristoteles’e
15. İktidar Mücadelesi, İÖ 431-338
16. Makedonyalı İskender ve Yunan Dünyasının Genişlemesi
17. Helenistik Dünya

Ara Bölüm 2: Keltler ve Partlar
18. Etrüskler ve Erken Roma
19. Roma Bir Akdeniz Gücü Haline Geliyor
20. Gracchuslar’dan Caesar’a, İÖ 133-55

Ara Bölüm 3: Cumhuriyetten Sesler
21. Roma Cumhuriyeti’nin Çöküşü, İÖ 55-31

Ara Bölüm 4: Roma Cumhuriyeti’nde Kadınlar
22. Augustus ve İmparatorluğun Kuruluşu
23. İmparatorluğun Güçlenmesi, İS 14-138
24. İmparatorluğu Yönetmek ve Savunmak

Ara Bölüm 5: İnşaatçı Romalılar
25. İmparatorluğun Sosyal ve Ekonomik Yaşamı
26. Dönüşümler: Roma İmparatorluğu, 138-313
27. Hıristiyanlığın Temelleri
28. Dördüncü Yüzyılda İmparatorluk
29. Yeni Bir Avrupa’nın Yaratılması, 395-600
30. Bizans İmparatorluğu’nun Doğuşu

Sonsöz: Miraslar
Olaylar Dizini
Dizin
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET