Kategoriler
» Sanat   » İMGELEM   
 
Eser Adı İMGELEM  
Yazar / Yazarlar Maurizio Ferraris
Çeviren Fırat Genç
ISBN 978-975-298-373-1
Sayfa Sayısı 143
Boyut 135 x 210
Fiyat 9,26 TL
 
İmgelem üzerine kaleme aldığı araştırmasına basit bir soruyla başlıyor Ferraris. Zihinde bir imge tasarlandığı zaman aslında insan anlağında olup biten nedir? İnsan düşüncesinin izini sürmek diye tanımladığı bu soruşturma, anımsama tekniklerinden temsil biçimlerine dek uzanan bir bütün içinde irdeleniyor. Duyulur olan ve entelekt, estetik ve mantık, gösteren ve gösterilen kavramları etrafında imgeleme yetisinin ve imgenin nasıl biçimlendiğini tanımlıyor Ferraris. Temsil kavramını vücuda getiren bir duyu, iz ve kod olarak çözümlüyor imgeyi. Descartes, Locke, Leibniz, Kant ve Hegel'den geçerek, Madame Bovary'nin yarattığı melankoli dalgasına varmadan önce, Aristoteles'ten Husserl'e kadar felsefenin belki de en gözde araştırma alanlarından birine dair esinleyici bir soruşturma.
 
ImgelemCrv.jpg
Yazarı: MAURIZIO FERRARIS (1956)

Torino'da doğan İtalyan filozof Ferraris, Paris'te bulunan EHESS'ten felsefe alanında yüksek lisans derecesi aldı. Düşünce sistemi Vattimo ve Derrida gibi çağdaş düşünürlerin etkisini taşır. 1984 ve 1988 yılları arasında Trieste Üniversitesi'nde estetik üzerine dersler vardı. Paris ve Colorado Springs gibi yerlerde konuk öğretim görevlisi olarak bulunduktan sonra Heidelberg Üniversitesi'nin verdiği Alexander von Humboldt-Stiftung bursuyla iki sene bu kentte kaldı. Halen Torino Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak çalışmaktadır. Başlıca yapıtları arasında Differenze. La filosofia francese dopo lo strutturalismo (1981), Storia dell'ermeneutica (1988), La filosofia e lo spirito vivente (1991) ve Estetica razionale (1997) sayılabilir.


İçindekiler

Giriş
İmgelem ve fantezi
Estetik ve mantık
İmge ve iz
Küçük tanrının oğulları

I. Antik Dönem ve Ortaçağ
Işık ve masa
Mevcudiyet ve fantazma
"Tüm duyumlar gerçektir"
İkonoklast ve İkonodul
Biçimsiz olanın izi olarak biçim
Teknik ve mistik
Aklın benzeri
Geleceğin izleri

II. Hümanizmden Barok'a
Domus phantasiae
Asılmış kurtlar ve çarmıha gerilmiş aslanlar
Lumen naturale'nin muğlaklığı
Güç ve imgelemin imbecillitas'ı
Gassendi ve Malebranche
Locke ve Leibniz aynada

III. Onsekizinci Yüzyıl
"General ideas"
Shaftesbury ve Addison'dan sonra göz sahibi olmak
Tin ve iklim
"Koluma kazılı bir hiyeroglif"
Vico ve monogram
Estetiğin hikayesi

IV. Ondokuz ve Yirminci Yüzyıl
Şemalar ve izler
İnşa ve felsefe
Bovarizm ve nihilizm
Epilog

Kaynakça
 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET