Kategoriler
» Sanat   » DEHA   
 
Eser Adı DEHA  
Yazar / Yazarlar Giampiero Moretti
Çeviren Fırat Genç
ISBN 978-975-298-375-5
Sayfa Sayısı 167
Boyut 135 x 210
Fiyat 18,00 TL
 
Gerek tarihsel gerekse teorik anlamda Batı düşüncesinin anahtar kavramlarından biri olmuştur deha. Bir terim ve bir kavram olarak dehanın evrimini izleyen bu çalışma, özellikle 1700'lü ve 1800'lü yılları arka plan olarak esas alıp antik dünyadan beri deha kavramının ve dahi sanaçının varlık koşullarıyla ilgili aydınlatıcı bir çerçeve sunuyor. Sorunun tarihyazım geleneği içinde yeniden kurgulandığı haliyle aldığı biçimi gözden yitirmeksizin farklı tarihsel dönemlerin deha kavrayışını kendi estetik bütünlüğü içinde irdeliyor. Croce, Heidegger, Panofsky, Kant, Lombroso ve Jung gibi isimlerin yanı sıra, romantiklerden idealistlere kadar birçok farklı akımın soruna bakışını da eleştirel ve çözümleyici bir dikkat ve analiz gücüyle gözler önüne seriyor Moretti.
 
DehaCrv.jpg
GIAMPIERO MORETTI (1955)

Hukuk ve felsefe eğitimi gören Giampiero Moretti ilk olarak Roma'daki La Sapienza Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 1981 ve 1983 yılları arasındaki iki seneyi Werner Marx ve Ute Guzzoni'nin derslerini takip ettiği Freiburg Üniversitesi'nde geçirdi. Daha çok Novalis ve Alman romantikleri üzerine çalıştıktan sonra araştırmalarını estetik alanında yoğunlaştırdı. Şu sıralar Napoli'de bulunan Doğu Bilimleri Enstitüsü'nde estetik derslei vermektedir. Bugüne dek yayımlanmış yapıtları arasında Nichilismo e romanticismo. Estetica e filosofia della storia fra Ottocento e Novecento (1988), L'estetica di Novalis. Analogia e principio poetica nella profezia romantica (1991) ve Il poeta ferito. Hölderlin, Heidegger e la storia dell'essere (1999) sayılabilir.

 

İçindekiler 

Giriş
Notlar

I. Antik Çağlardan Hümanist Moderniteye
İlk adımlar
Nereye?
Ve modern doğar. Panofsky ve Heidegger
Notlar

II. Onyedinci ve Onsekizinci Yüzyıllar
Avrupa'da onyedinci yüzyıl
Fransa'da onsekizinci yüzyıl
İngiltere'de onsekizinci yüzyıl
İtalya'da onsekizinci yüzyıl
Sturm und Drang. Sturm und Kant
Notlar

III. Bir Dönüm Noktası Olarak Kant
Kant'ta deha
Kant ve Goethe arasında Schiller
Notlar

IV. Ondokuzuncu ve Yirminci Yüzyıllar
Giriş
Fichte ve "dahiyane" felsefe
Romantik takımyıldızı
Hegel ve yakın çevresi
Kierkegaard, Schopenhauer ve Nietzsche
Lombroso'nun adası
Poe'nun adası
Erlebnis üzerine bir Intermezzo: Dilthey ve Klages
Psykhe derinlikleri: Freud ve Jung
Ve son olarak Gottfried Benn
Notlar

İsim Dizini

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET