Kategoriler
 
Eser Adı ÇAĞDAŞ DÜNYANIN YENİ KURAMLARI   4. BASKI
Yazar / Yazarlar Krishan Kumar
Çeviren Mehmet Küçük
ISBN 978-975-7501-81-6
Sayfa Sayısı 263
Boyut 135 x 210
Fiyat 28,00 TL
 
- Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern topluma- İster iletişim ve enformasyonun tüm dünyayı pençesine almasını, ister kapitalist ekonominin post-fordist yeniden örgütlenmesini ya da isterse modernliğin belli başlı varsayımlarının bazılarının gözden kaybolmasını betimlesinler, bu kuramlar hem dikkat çekilen gelişmelerin küresel yapısını hem de bu gelişmelerin yönü ve yayılımı konusunda batının oynadığı temel rolü vurgulamıştır. 135 x 210 , 263 Sayfa, ISBN 975-7501-81-6, 19,00 TL
 
sanayisonrasitoplumdan.jpg
KRISHAN KUMAR

Krishan Kumar, Canterbury’deki Kent Üniversitesi’nde Toplumsal ve Siyasal Düşünce profesörüdür. Ayrıca BBC’de yapımcı, Harvard Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi, Boulder’deki Colorado Üniversitesi’nde de konuk profesördür. Yayımlanan yapıtları arasında Kehanet ve İlerleme: Sanayi Toplumu ve Sanayi Sonrası Toplumun Sosyolojisi (1978), Modern Zamanlarda Ütopya ve Anti-Ütopya (1987), Modern Toplumun Doğuşu (1988) ve Ütopyacılık (1991) sayılabilir.


İçindekiler

Önsöz

1. Giriş: Sanayi Sonrası Kuramının Yeniden Canlanması

2. Enformasyon Toplumu
- Enformasyonun Doğuşu ve Bilgisiyar
- Üçüncü Sanayi Devrimi
- Eski ve Yeni: Enformasyon Toplumunda Çalışma
- Bilgi İşçisi
- Politika ve Pazarlar
- İdeoloji ve Enformasyon Toplumu

3. Fordizm ve Post-fordizm
- Teknolojik Belirlenimcilik ve Toplumsal Tercih
- Üçüncü İtalya
- Esnek Uzmanlaşma: İkinci Sanayi Ayrımı
- “Yeni Zamanlar”
- Yeni Zamanlar, Eski Öykü mü?
- Süreklilik ve Değişim

4. Modernlik ve Post-Modernlik (I): Modernlik Fikri
- Modernin Sonu mu?
- Eski Çağ, Ortaçağ ve Modern Çağ
- Modernliğin Doğuşu
- Modernlik ve Modernizm
- Modernliğin Müphemliği

5. Modernlik ve Post-Modernlik (II): Post-Modernlik Fikri
- Post-modernlik ve Post-modernizm
- Kökenler ve Gelişim
- Post-modern Kültür ve Post-modern Toplum
- Post-modern Durum
- Yeni Bir Toplum mu? Yeni Bir Çağ mı?

6. Binyılcı İzlekler: Bitişler ve Başlangıçlar
- Kıyamet ve Binyıl
- Enformasyon Toplumu ve Ev-merkezli Toplum
- Post-fordizm ve Post-marksizm
- Modernliğe Karşı Post-modernlik
- Post-modernlik: İdeoloji ve Gerçeklik
- Sonuç: Büyük Anlatıların Geri Dönüşü mü?

Kaynakça
Dizin
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET