Kategoriler
 
Eser Adı TEOLOJİK-POLİTİK İNCELEME   5. BASKI
Yazar / Yazarlar Benedictus Spinoza
Çeviren Cemal Bâli Akal & Reyda Ergün
ISBN 978-975-298-371-7
Sayfa Sayısı 303
Boyut 135 x 210
Fiyat 33,00 TL
 
- Tractatus Theologico-Politicus - Teolojik-Politik İnceleme, üç yüz yıldan fazla bir süre önce yazıldığında, "dinini inkar eden Yahudi'nin cehennemde şeytanla birlikte yazdığı kitap" diye adlandırılmıştı. Bugün, yine, farklı sözcüklerle de olsa benzer eleştirilerle karşılaşabilir. Belki de, manidar olan, düşünce tarihinin en çok tepki almış kitabının, ilk satırından son satırına dek, tavizsiz bir ifade özgürlüğü ve demokrasi savunusu olmasıdır. Spinoza, ifade özgürlüğüne din adına ya da devlet adına getirilen sınırlar kaldırılmadan demokrasiden sözedilemeyeceğini, demokrasinin insan doğasına en uygun rejim, demokratik bir siyasi bütünün gerçek amacının da özgürlük olduğunu yüzyıllar önce söylemişti. Modern zihniyeti sorgulamanın, insanı bir kölelikten kurtarırken, bu kez dinsel köleliğin kucağına düşürmek anlamına gelmediğini de... Teolojik-Politik İnceleme, Latince Fokke Akkerman edisyonunu temel alan Jacqueline Lagrée ve Pierre-François Moreau'nun yaptıkları Fransızca çeviriye (1999) dayanmaktadır. Ayrıca, Charles Appuhn'ün artık klasikleşmiş Fransızca çevirisine de karşılaştırma için başvurulmuştur. Metnin redaksiyonu Atilano Dominguez'in İspanyolca, Carl Gebhardt'ın Günter Gawlick tarafından gözden geçirilmiş Almanca ve Michael Silverthorne ile Jonathan Israel'in İngilizce çevirileriyle karşılaştırılarak yapılmıştır. Spinoza'nın kullandığı kavramları tutarlı ve bütünlüklü bir şekilde karşılayabilmek için Latince özgün metinden de yararlanılmıştır.
 
Teolojik-Politik-Inceleme_b.jpg

BENEDICTUS (BARUCH) SPINOZA (1632-1677)

Bir tüccar ailesinin oğlu olarak doğdu. Eğitimine bir Yahudi erkek okulunda başladı. Yunanca ve Latince öğrendi, ayrıca Yeni Skolastisizm ve Descartes üzerine çalıştı. Mercek yapımında ustalaşan Spinoza geçimini bu yolla sağladı ve Rijnsburg adında küçük bir köye yerleşerek burada ders verdi. Descartes'ın yapıtı Principia Philosophiae'nin geometrik bir yorumu olan eserinin büyük bir bölümünü ve Etika'yı burada yazdı. Descartes'tan büyük ölçüde etkilenen yaklaşımı Ortaçağ felsefesi ve Yahudi felsefesinden de izler taşır. 1663 yılında Lahey'e yerleşen Spinoza, bunu izleyen birkaç yıl boyunca Tractatus Theologico-Politicus başlıklı eseri üzerinde çalıştı. Daha çok siyasi sorunlarla ilgilendiği dönemde yazmaya başladığı Tractatus Politicus'u bitirme fırsatını bulamadı. Kıta usçuluğunun en önemli temsilcisi sayılan Spinoza'nın salt idealistlerden Marksistlere dek birçok farklı okul ve akım üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Düşünürün Etika başlıklı yapıtı Dost Kitabevi Yayınları tarafından yayınlanmıştır. (2004, 2006).

İçindekiler

Önsöz: 17. Yüzyıldan Günümüze Bir İfade Özgürlüğü Çağrısı
                  (Reyda Ergün)
Giriş
Bölüm I:      Peygamberlik.
Bölüm II:     Peygamberler.
Bölüm III:    Yahudiler'e tanrısal çağrı. Peygamberlik yeteneği Yahudiler'e
                   özgü müydü?
Bölüm IV:    Tanrısal Yasa.
Bölüm V:     Dini törenler neden ihdas edildi; tarihi anlatılara inanç; bu inanç 
                   hangi nedenle ve kimler için gereklidir?
Bölüm VI:    Mucizeler.
Bölüm VII:   Kutsal Kitap'ın yorumlanması.
Bölüm VIII:  Tevrat, Yeşu, Hakimler, Rut, Samuel ve Krallar'ın başkaları
                    tarafından yazıldıklarının gösterilmesi. Sonra da birçok kişi
                    tarafından mı yoksa yoksa tek kişi tarafından mı
                    yazıldıklarının ve yazarın kim olduğunun araştırılması.
Bölüm IX:    Aynı kitaplar hakkında başka araştırmalar, özellikle de Ezra
                    onlara son halini verebildi mi? Yahudi elyazmalarında bulunan
                    kenar notları farklı okumalar mıydı?
Bölüm X:      Eski Antlaşma'nın diğer kitapları aynı biçimde inceleniyor.
Bölüm XI:     Havariler Mektuplar'ını havari ve peygamber olarak mı yoksa
                     dinbilgini olarak mı yazdılar? Havariler'in görevi neydi?
Bölüm XII:    Tanrısal yasanın gerçek özgün metni; ona neden Kutsal
                     Kitap ve Tanrı'nın sözü denir? Son olarak da, Tanrı'nın
                     sözünü içerdiği ölçüde elimize bozulmadan geçmiştir.
Bölüm XIII:   Kutsal Kitap yalnızca pek basit şeyler öğretir ve itaatten
                     başka bir şey hedeflemez; tanrısal tabiat hakkında da
                     yalnızca insanların belli bir yaşama usulünü izleyerek taklit
                     edebileceklerinden fazlasını öğretmez.
Bölüm XIV:   İnancın ne, inananların kimler ve felsefeden ayrılmış bir
                     inancın temellerinin neler olduğunun belirlenmesi.
Bölüm XV:    Teoloji aklın, akıl da teolojinin hizmetinde değildir. Kutsal
                     Kitap'ın otoritesine inanmamızı sağlayan neden.
Bölüm XVI:   Devletin temelleri, insanın tabii ve sivil hakkı ve üstün gücü
                     kullananların hakkı.
Bölüm XVII:  Hiç kimse üstün güce her şeyi devredemez ve bu zaten
                      gerekli değildir. Yahudi devleti; Musa'nın yaşadığı
                      dönemdeki durumu; Musa'nın ölümünden sonra ve kralların
                      seçilmesinden önceki durumu; parlak günleri; son olarak da,
                      bu tanrısal devletin çökebilmesinin ve varolduğu sürece,
                      ayaklanmalardan hemen hiç kurtulamamasının nedenleri.
Bölüm XVIII: Yahudi Devleti ve tarihinden çıkarsanmış birkaç siyasi
                      dogma.
Bölüm XIX:    Kutsal sorunlara ilişkin hak bütünüyle üstün gücü
                      kullananlarındır ve Tanrı'ya doğru dürüst itaat etmek
                      istiyorsak, dinin dışa yönelik uygulamaları devletin
                      huzuruyla bağdaşmalıdır.
Bölüm XX:     Özgür bir devlette her insan istediğini düşünebilir ve
                      düşündüğünü söyleyebilir.
Notlar

 

 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar


Web Tasarım: AdaNET