Kategoriler
 
Eser Adı DÜNYA İŞLETME TARİHİ   
Yazar / Yazarlar Franco Amatori Geoffrey Jones
Çeviren Abdullah Ersoy
ISBN 978-975-298-346-5
Sayfa Sayısı 456
Boyut 135 x 210
Fiyat 8,33 TL
 
İşletme tarihine temel teşkil eden tüm tartışma ve yönelimleri bir bütün halinde ele alan bu kitap, bu alanda ortaya konan öncü nitelikteki çalışmalardan biri olarak kabul görüyor. Geçen yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen büyük değişiklikler, işletme tarihine dönük tarihsel ve dizgesel bakışın da büyük ölçüde gözden geçirilmesini gerekli kıldı. Üretim ve verimlilikten teknoloji ve kurumsal çerçeveye dek birçok kavram yönetim araştırmacıları ve tarihçiler tarafından birçok farklı değişkene göre yeniden tanımlandı. Bu çalışmanın temel amacı da, tüm bu değişimleri süreklilik içinde çözümlerken dünyanın tümünü kapsayan bu geniş erimli dönüşümünfarklı coğrafi ve kültürel yapılar içinde nasıl özümsendiğini okura göstermek.
 
Dunya-Isletme-TarihiCrv.jpg
Editörler: FRANCO AMATORI & GEOFFREY JONES

Franco Amatori, Milano, italya'daki Bocconi Üniversitesi'nde İktisat Tarihi Profesörüdür. İtalyan işletme tarihi konusunda çok sayıda yapıtı bulunmaktadır. Alfred Chandler ve Takashi Hikino ile birlikte, Big Business and the Wealth of Nations (Cambridge, 1997) adlı kitabı derlemiştir.

Geoffrey Jones, Harvard İşletmecilik Okulu'nda İşletme Yönetimi Profesörüdür. İşletme tarihi alanında kırktan fazla kitabın yazarı ve editörüdür ve üç ayda bir yayınlanan Business History dergisinin eş editörüdür.


İçindekiler

Teşekkür
Katkı Verenler

1. Giriş
    Franco Amatori ve Geoffrey Jones

I. Bölüm
Genel Konular, Cevaplanmamış Sorular, Tartışmalar

2. İşletme Tarihinin Kimliği ve Sınırları:
Uzlaşma ve Yaratıcılık Hakkında Bir Makale
Louis Galambos

3. Yenilikçi İşletmeyi Anlamak:
İktisat Kuramı ve İşletme Tarihinin Bütünleşmesine Doğru
William Lazonick

4. Üretim Alternatifleri:
Sanayi Tarihinde Esneklik, Yönetişim ve Strateji Seçimi
Jonathan Zeitlin

II. Bölüm
Bölgesel Eğilimler

5. Yirminci Yüzyılın Sonunda ABD'de İşletme Tarihi
William J. Hausman

6. İngiliz ve Hollanda İşletme Tarihi
Geoffrey Jones ve Keetie E. Sluyterman

7. 1990'ların Sonlarında İskandinav İşletme Tarihi:
Önceki Gelişmeler, Mevcut Durum ve Gelecek
Hakan Lindgren

8. Almanca Konuşulan Ülkelerde Yüzyılın Sonunda İşletme Tarihi:
Başarılar ve Eksiklikler
Harm G. Schröter

9. Fransa'da İşletme Tarihi
Youssef Cassis

10. Yüzyılın Başında İtalya'da İşletme Tarihi
Franco Amatori ve Giorgio Bigatti

11. İspanya'da İşletme Tarihi
Albert Carreras, Xavier Tafunell ve Eugenio Torres

12. Yunanistan'da İşletme Tarihi:
Bilim Dalının Durumu ve Gelecekteki Olanaklar
Margarita Dritsas

13. Japonya'da İşletme Tarihinin Durumu:
Ülkelerarası Karşılaştırmalar ve Uluslararası İlişkiler
Akira Kudo

14. Çin İşletme Tarihi:
Gelişimi, Mevcut Durumu ve Gelecekteki Yönü
Chi-Kong Lai

15. Latin Amerika'da İşletme Tarihi:
Sorunlar ve Tartışmalar
Maria Ines Barbero

III. Bölüm
Karşılaştırmalı İşletme Tarihi

16. Karşılaştırmalı Perspektifle Aile Firmaları
Andrea Colli ve Mary B. Rose

17. Çokuluslular
Geoffrey Jones

18. İşletme-Devlet İlişkileri: Performans Sorunlarının Ötesinde
Matthias Kipping

19. Yirminci Yüzyılın Başında İşletme Tarihi İçin Fırsatlar
Alfred D. Chandler, Jr.

Dizin
 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET