Kategoriler
 
Eser Adı METATARİH  
Yazar / Yazarlar Hayden White
Çeviren Mehmet Küçük
ISBN 978-975-298-348-9
Sayfa Sayısı 547
Boyut 135 x 210
Fiyat 35,00 TL
 
- Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupa'sında Tarihsel İmgelem - Ondokuzuncu yüzyılın tarihsel bilinç biçimlerini çözümleyen White bu kitapta "tarihsel çalışmaların yapısı hakkında genel bi teoriden" hareket ediyor. Buna göre tarihyazımcı " tarihsel belgede yer alan olayların vakayinamesinden hareketle bir öykü kurmak için kullandığı çeşitli açıklama stratejileri ile tarihsel alan arasında ilişki kurmadan önce, tarihsel alanı canlandırmak için "belli bir dilsel protokol kullanılır ve tarihçinin işini dört temel poetik söylem kipine dayalı bu dilsel protokol belirler. White "dilsel canlandırmanın temel tipleri olarak eğretileme, düzdeğişmece, kapsamlama ve ironi değişmecelerini kullanarak, tarihçilerin argüman, sahneleme ve ideolojik ima düzeylerinde farklı açıklama stratejilerine bağlanmalarını üstü kapalı ya da açıkça haklı çıkarabildikleri bilinç kiplerini" tartışıyor. White, her tarihyazımcının yazdıklarının temelinde yer eden genel söylem biçemlerinde değişmecelerin bu türden kullanım biçimini Hegel, Michelet, Ranke, Tocqueville, Marx, Burckhardt, Nietzsche ve Croce gibi tarihçi ve filozoflarda ortaya çıkarıyor.
 
MetatarihCrv.jpg
HAYDEN WHITE (1928)

California Üniversitesi'nde Ordinarius Profesör. Stanford Üniversitesi'nde de karşılaştırmalı edebiyat dersleri vermektedir. Edebiyat eleştirisi ve tarih alanlarında yapıtları vardır. En önemli yapıtı olarak nitelendirilen Metatarih'ten başka alanında çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Diğer kitapları: The Greco-Roman Tradition (1973), Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism (1978), The Contents of the Form. Narrative Discourse and the Historical Representation (1987), Figural realisme, Studies in the Mimemis Effect (1999).


İçindekiler

Önsöz
Giriş: Tarihin Poetikası

I. Devralınan Gelenek: Aydınlanma ve Tarihsel Bilincin Sorunu
1. Eğretileme ile İroni Arasında Tarihsel İmgelem
2. Hegel: Tarihin Poetikası ve İroninin Ötesine Uzanan Yol

II. Ondokuzuncu Yüzyıl Tarihsel Metinlerde "Gerçekçiliğin" Dört Çeşidi
3. Michelet: Romans Olarak Tarihsel Gerçeklik
4. Ranke: Komedi Olarak Tarihsel Gerçeklik
5. Tocqueville: Trajedi Olarak Tarihsel Gerçeklik
6. Burckhardt: Yergi Olarak Tarihsel Gerçeklik

III. Geç Ondokuzuncu Yüzyıl Tarih Felsefesinde "Gerçekçiliğin" Reddi
7. Tarih Bilinci ve Tarih Felsefesinin Yeniden Doğuşu
8. Marx: Tarihin Düzmedeğişmece Kipinde Felsefi Savunusu
9. Nietzsche: Tarihin Eğretileme Kipinde Poetik Savunusu
10. Croce: Tarihin İronik Kipte Savunusu

Sonuç
Kaynakça
Dizin

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar


Web Tasarım: AdaNET