Kategoriler
 
Eser Adı HOMO JURIDICUS  
Yazar / Yazarlar Alain Supiot
Çeviren Bige Açımuz Ünal
ISBN 978-975-298-349-6
Sayfa Sayısı 223
Boyut 135 x 210
Fiyat 24,00 TL
 
İnsanların bir arada yaşamasının ancak geniş tabanlı ve kalıcı bir uzlaşmayla mümkün olabilmesi, insanların adalete duydukları bağlılığın antropolojik bir veri olması sonucunu doğurur. Bunu taraf olan herkesi bağlayan bir yasa aracılığıyla yapmaksa dogmatik bir Batı geleneği olarak bilinir. Bu arada, kurucu inançlarımızın yazılı olduğu metin olarak bilinen hukuk, ne Tanrı tarafından açınlanan bir hakikat ne de bilim tarafından keşfedilen bir olgu sayılmaktadır. Tüm bu öncülleri çıkış noktası olarak alan Supiot, hukuku farklı ve değişen amaçlara hizmet eden bir dizge olarak değerlendiriyor. Dünyaya onu aşan ve onu zorunlu kılan bir anlam dayatan hukuk dilini sadece teknik bir kavram gibi değil, günlük yaşamdaki fiili özellikleriyle yeniden okunmasının mümkün kılındığı bir kavramlar bileşkesi olarak inceliyor.
 
Homo-JuridicusCrv.jpg
ALAIN SUPIOT

Hukuk ve sosyoloji öğrenimi gören Alain Supiot, Poitiers ve Nantes üniversitelerinde ders verdi. Nantes kentinde Agne Guépin İnsanbilimleri Araştırma Merkezi'ni kuran Supiot, 2001 yılından bu yana L'Institut Universitaire de France'ın üyelerinden biridir. Berkeley, Floransa, Berlin gibi kentlerde çeşitli araştırmalarda bulunmuştur. Toplumsal ve insani bilimlerin geliştirilmesi için kurulan ulusal konseyin başkanlığını yapmıştır. Çeşitli süreli yayınlarda iş hukuku ve sosyal güvenlik üzerine makaleler yayımlamıştır. Şimdiye kadar kaleme aldığı belli başlı yapıtlar arasında Critique du droit du travail (1994), Beyond Employment, Changes in Work and Future of Labour Law in Europe (2001) ve Le droit du travail (2004) sayılabilir.


İçindekiler

Öndeyiş

BİRİNCİ KISIM:
HUKUKİ DOGMA, KURUCU İNANÇLARIMIZ
1. İnsan Varlığının Anlamı: Imago Dei
2. Yasaların Hükümranlığı: Dura Lex, Sed Lex
3. Sözün Bağlayıcı Gücü: Pacta Sunt Servanda

İKİNCİ KISIM
HUKUK TEKNİĞİ: YORUM KAYNAKLARI
4. Tekniklere Hakim Olma: Yasaklama Tekniği
5. Yetkileri Aklileştirme: Yönetimden "Yönetişime"
6. İnsanlığı Kenetlemek: İnsan Haklarının İyi Kullanımına Dair

Dizin

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET