Kategoriler
 
Eser Adı TÜKETİM   3. BASKI
Yazar / Yazarlar Robert Bockock
Çeviren İrem Kutluk
ISBN 978-975-750-105-3
Sayfa Sayısı 132
Boyut 135 x 210
Fiyat 9,00 TL
 
Bocock, kitabında modern ve postmodern toplumlarda tüketim olgusuyla belli başlı sosyolojik yaklaşımlara eleştirel bir bakış açısı getirmeye çalışıyor. Bunu yaparken Marx, Weber, Simmel gibi klasik yazarlara ek olarak Bourdieu, Baudrillard gibi modern yorumcuların katkılarını da gözden geçiriyor.
 
tuketimm.jpg
ROBERT BOCOCK

Dr. Robert Bocock, Milton Keynes Açık Üniversitesi’nde (İngiltere, Walton Hall) Sosyoloji Kürsüsü başkanıdır. Robert Bocock, Ritual in Industrial Society(1974); Freud and Modern Society (1976); Sigmund Freud (1983) ve Hegemony (1986) adlı kitapların yazarı olup, K. Thompson ile birlikte Religion and Ideology (1985) ve Social and Cultural Forms of Modernity (1992) adlı kitaplara da katkıda bulunmuş ve editörlüklerini yapmıştır. Yazar, İngiltere ve Tanzanya’da, bu ülkelerin töreleri konusunda, ESRC tarafından desteklenen araştırmalar yapmıştır. Ayrıca, Nuffield Fonu’nun desteklediği ve kişilik sapmalarına karşı İngiltere, Amerika ve Kanada’da uygulanan terapik yaklaşımlar konusunda bir başka araştırması daha mevcuttur.


İçindekiler

Önsöz
Giriş

1- Modern Tüketim Kavramının Doğuşu
- İlk Tüketim Modelleri
- Endüstriyel Kapitalizm ve Tüketim
- Daha Sonraki Gelişmeler
- Yeni Tip Tüketiciler

2- Tüketimin Kuramsallaşması
- Tüketim Malları ve Üretim
- Kültürel Değerler
- Yabancılaşma ve Tüketim
- Modern Kapitalizmde Tüketimin Rolü

3- Tüketim ve Semboller
- Yapısalcılığa Yöneliş
- Post-Yapısalcılık
- Semboller ve Tüketim

4- Arzular, Kimlik ve Tüketim
- Arzuların Akışkanlığı
- Cinsiyet ve Tüketim

5- Sonuç

Kaynakça
Yazar Dizini
Konu Dizini
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET